Lichte toename aantal melkkoeien

In 2009 telde Nederland 20 duizend boerderijen met melkkoeien, 18 duizend daarvan hebben zich gespecialiseerd in het houden van melkvee. Op deze gespecialiseerde bedrijven is bijna 95 procent van alle melkkoeien te vinden. In totaal waren er 1,5 miljoen melkkoeien, bijna 2 procent  meer dan een jaar eerder. Dit blijkt uit voorlopige uitkomsten van de Landbouwtelling 2009.

Melkkoeien en aantal bedrijven met melkkoeien

2009-aantal-melkkoeien

Bijna 4 miljoen runderen

In 2009 waren er op 1 april bijna 4 miljoen runderen aanwezig op 33 duizend landbouwbedrijven. Gemiddeld is dat 120 dieren per bedrijf.
Het gemiddelde aantal melkkoeien bij de gespecialiseerde melkveebedrijven bedraagt 77. Bij de andere bedrijven met melkkoeien lopen gemiddeld 39 melkkoeien rond.

Melkkoeien op gespecialiseerde bedrijven
2009-melkkoeien-op-gespecialiseerde-bedrijven 

Ruim 2,5 miljoen runderen op gespecialiseerde melkveebedrijven

Op gespecialiseerde melkveebedrijven werden 2,5 miljoen runderen gehouden. De rundveestapel op deze bedrijven bestaat voor 56,5 procent uit melkkoeien en 41,5 procent is jongvee voor de melkveehouderij. Het aandeel melkkoeien is in de periode 2000-2009 met bijna 3 procentpunten gestegen. Hiermee hebben de gespecialiseerde melkveebedrijven zich nog iets meer toegelegd op het houden van melkkoeien.

Aantal runderen op gespecialiseerde melkveebedrijven
2009-runderen-gespecialiseerde-bedrijven 

Minder bedrijven en meer koeien

Sinds 2000 is het aantal bedrijven dat runderen houdt afgenomen van bijna 46 duizend naar 33 duizend in 2009. Het aantal runderen bij deze bedrijven is van 4,1 miljoen in 2000 aanvankelijk gedaald naar een aantal iets onder 3,8 miljoen in de periode 2003 tot en met 2007 en vervolgens weer gestegen naar 4,0 miljoen in 2009. De melkveebedrijven zijn eveneens fors in aantal gedaald: van bijna 25 duizend in 2000 naar 18 duizend in 2009.

André Meurink en Cor Pierik

Bron: StatLine