Zoekresultaten

14 resultaten voor keyword:rechtshandhaving
14 resultaten voor keyword:rechtshandhaving

Criminaliteit en rechtshandhaving 2017

De publicatie beschrijft de ontwikkelingen in de geregistreerde criminaliteit en rechtshandhaving en de samenhang daartussen

Publicaties

Criminaliteit en rechtshandhaving 2015

ontwikkelingen in en samenhangen tussen criminaliteit en rechtshandhaving

Publicaties

Criminaliteit en rechtshandhaving 2014

De publicatie ‘Criminaliteit en rechtshandhaving’ (C&R) is een statistisch naslagwerk op het gebied van de strafrechtsketen. De opgenomen informatie is ontleend aan databases, onderzoeksrapporten en...

Publicaties
Publicaties

Criminaliteit en Rechtshandhaving 2011

Deze tiende editie van ‘Criminaliteit en rechtshandhaving’ (‘C&R’) geeft net als de vorige edities een beeld van de cijfermatige ontwikkelingen in de criminaliteit, opsporing, vervolging, berechting...

Publicaties

Criminaliteit en Rechtshandhaving 2010

De publicatie ‘Criminaliteit en rechtshandhaving 2010’ (‘C&R 2010’) geeft een beeld van de cijfermatige ontwikkelingen in de criminaliteit, opsporing, vervolging, berechting en tenuitvoerlegging van...

Publicaties

Criminaliteit en Rechtshandhaving 2009

Criminaliteit en rechtshandhaving 2009 geeft een beeld van de cijfermatige ontwikkelingen in de criminaliteit, opsporing, vervolging, berechting en tenuitvoerlegging van opgelegde straffen.

Publicaties

Criminaliteit en rechtshandhaving 2008

De publicatie ‘Criminaliteit en rechtshandhaving’ is een statistisch naslagwerk op het gebied van de strafrechtsketen. De opgenomen informatie is ontleend aan databases, onderzoeksrapporten en...

Publicaties

Driemaal zoveel strafzaken tegen meisjes sinds 1995

Het aantal strafzaken tegen meisjes die het Openbaar Ministerie (OM) en de rechter jaarlijks samen afdoen, is in de periode 1995-2008 meer dan verdrievoudigd: van ruim 2 200 in 1995 naar meer dan 6...

Artikelen

Criminaliteit en rechtshandhaving 2007

De publicatie ‘Criminaliteit en rechtshandhaving’ is een statistisch naslagwerk op het gebied van de strafrechtsketen. De opgenomen informatie is ontleend aan databases, onderzoeksrapporten en...

Publicaties

Criminaliteit en rechtshandhaving 2006

De publicatie ‘Criminaliteit en rechtshandhaving’ is een statistisch naslagwerk op het gebied van de strafrechtsketen. De opgenomen informatie is ontleend aan databases, onderzoeksrapporten en...

Publicaties

Criminaliteit en rechtshandhaving 2004

Dit rapport is een gezamenlijke publicatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie (WODC) over de...

Publicaties