Criminaliteit en Rechtshandhaving 2010

Omslag Criminaliteit en rechtshandhaving 2010

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie (WODC) publiceren sinds 1999 gezamenlijk over de ontwikkelingen op het terrein van criminaliteit en rechtshandhaving. Dit jaar is dit samenwerkingsverband verder versterkt met de Raad voor de Rechtspraak.
De publicatie ‘Criminaliteit en rechtshandhaving’ is een statistisch naslagwerk op het gebied van de strafrechtsketen. De opgenomen informatie is ontleend aan databases, onderzoeksrapporten en jaarverslagen.
De jongste editie ‘Criminaliteit en rechtshandhaving 2010’ (‘C&R 2010’) geeft net als de vorige edities een beeld van de cijfermatige ontwikkelingen in de criminaliteit, opsporing, vervolging, berechting en tenuitvoerlegging van opgelegde straffen. Het rapport bevat gegevens en ontwikkelingen tot en met het jaar 2010.
In deze editie is op een nieuwe manier inzicht verkregen in de uitgaven aan veiligheidszorg. Bovendien is, naast informatie over misdrijven, voor het eerst een hoofdstuk gewijd aan overtredingen.
C&R 2010 is een naslagwerk voor allen die, al dan niet beroepsmatig, belangstelling hebben voor cijfers over criminaliteit en rechtshandhaving.

Tabellen bij hoofdstuk 3:

Tabellen bij hoofdstuk 4:

Tabellen bij hoofdstuk 5:

Tabellen bij hoofdstuk 6:

Tabellen bij hoofdstuk 7:

Tabellen bij hoofdstuk 8:

Tabellen bij hoofdstuk 9:

Tabellen bij hoofdstuk 10:

Tabellen bij hoofdstuk 11: