Criminaliteit en rechtshandhaving 2004

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie (WODC) publiceren sinds 1999 gezamenlijk over de ontwikkelingen op het terrein van criminaliteit en rechtshandhaving. De rapporten zijn statistische naslagwerken op het gebied van de strafrechtsketen. Zij worden samengesteld op basis van informatie uit onder andere databases en jaarverslagen. Deze rapporten verschijnen niet ieder jaar en bevatten geen informatie over overtredingen, alleen over misdrijven. Het jongste rapport, “Criminaliteit en rechtshandhaving 2004 (C&R 2004)”, geeft net als de vorige edities een goed beeld van de cijfermatige ontwikkelingen in de criminaliteit, opsporing, vervolging, berechting en tenuitvoerlegging van sancties. Daarmee is het een naslagwerk voor eenieder die geïnteresseerd is in, en betrokken is bij, cijfers over criminaliteit en rechtshandhaving.

Criminaliteit en rechtshandhaving 2004
ISBN 90-5454-642-5
NUR 824
Prijs: € 49,50 (excl. admin.- en verzendkosten)

Exemplaren van dit rapport kunnen worden besteld bij:

Boom Juridische uitgevers
Distributiecentrum
Meppel
Tel.: (0522) 23 75 55
Fax: (0522) 25 38 64
E-mail: bdc@bdc.boom.nl