Criminaliteit en rechtshandhaving 2014

Criminaliteit en rechtshandhaving 2014

De publicatie ‘Criminaliteit en rechtshandhaving’ (C&R) is een statistisch naslagwerk op het gebied van de strafrechtsketen. De opgenomen informatie is ontleend aan databases, onderzoeksrapporten en jaarverslagen. C&R geeft een beeld van de cijfermatige ontwikkelingen in de criminaliteit, opsporing, vervolging, berechting en tenuitvoerlegging van opgelegde straffen. Deze dertiende editie bevat gegevens en ontwikkelingen tot en met 2014.

De huidige editie verschijnt in de serie ‘Justitie in statistiek’, waar ook de publicatie ‘Rechtspleging Civiel en Bestuur’ onderdeel van uitmaakt. Het rapport verschijnt alleen als pdf.

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie (WODC) publiceren sinds 1999 gezamenlijk over de ontwikkelingen op het terrein van criminaliteit en rechtshandhaving. Sinds 2010 is dit samenwerkingsverband versterkt met de Raad voor de Rechtspraak. Ook betrokken zijn het Parket-Generaal en de Nationale Politie.

Tabellen Criminaliteit en rechtshandhaving 2014

De tabellenset C&R 2014 bevat de tabellen bij hoofdstuk 3 tot en met 11.