Criminaliteit en rechtshandhaving 2007

omslag publicatie Criminaliteit en rechtshandhaving 2007

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie (WODC) publiceren sinds 1999 gezamenlijk over de ontwikkelingen op het terrein van criminaliteit en rechtshandhaving.
De publicatie ‘Criminaliteit en rechtshandhaving’ is een statistisch naslagwerk op het gebied van de strafrechtsketen. De opgenomen informatie is ontleend aan databases, onderzoeksrapporten en jaarverslagen.  De publicatie bevat geen informatie over overtredingen, alleen over misdrijven.
De jongste editie ‘Criminaliteit en rechtshandhaving 2007’ (‘C&R 2007’) geeft net als de vorige edities een goed beeld van de cijfermatige ontwikkelingen in de criminaliteit, opsporing, vervolging, berechting en tenuitvoerlegging van opgelegde straffen. Daarmee is C&R 2007 een naslagwerk voor allen die, al dan niet beroepsmatig belangstelling hebben voor cijfers over criminaliteit en rechtshandhaving.
 

De tabellen die behoren bij de verschillende hoofdstukken kunt u hieronder downloaden:

Tabellen bij hoofdstuk 3

Tabellen bij hoofdstuk 4

Tabellen bij hoofdstuk 5

Tabellen bij hoofdstuk 6

Tabellen bij hoofdstuk 7

Tabellen bij hoofdstuk 8

Tabellen bij hoofdstuk 9

Tabellen bij hoofdstuk 10

Exemplaren van dit rapport kunnen worden besteld bij het distributiecentrum van Boom Juridische uitgevers:
Boom distributiecentrum te Meppel
Tel. 0522-23 75 55
Fax 0522-25 38 64
E-mail bdc@bdc.boom.nl
ISBN: 978 90 8974-035-9
Reeks: Onderzoek en beleid 255