Criminaliteit en rechtshandhaving 2008

Omslag Criminaliteit en rechtshandfhaving 2008

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie (WODC) publiceren sinds 1999 gezamenlijk over de ontwikkelingen op het terrein van criminaliteit en rechtshandhaving. De publicatie ‘Criminaliteit en rechtshandhaving’ is een statistisch naslagwerk op het gebied van de strafrechtsketen. De opgenomen informatie is ontleend aan databases, onderzoeksrapporten en jaarverslagen.  De publicatie bevat geen informatie over overtredingen, alleen over misdrijven. 

De jongste editie ‘Criminaliteit en rechtshandhaving 2008’ (‘C&R 2008’) geeft net als de vorige edities een goed beeld van de cijfermatige ontwikkelingen in de criminaliteit, opsporing, vervolging, berechting en tenuitvoerlegging van opgelegde straffen.  Het rapport bevat de gegevens en ontwikkelingen op het terrein van criminaliteit en rechtshandhaving tot en met het jaar 2008. De politiecijfers zijn echter nog weergegeven tot en met 2007. Tot en met 2007 ontving het CBS de basisgegevens voor de Politiestatistiek van de politiekorpsen afzonderlijk. Vanaf 2008 worden deze gegevens centraal aangeleverd. Deze nieuwe wijze van aanleveren is gepaard gegaan met aanloopproblemen, waardoor de analyse en verificatie van de politiecijfers over 2008 nog gaande is. C&R 2008  is een naslagwerk voor allen die, al dan niet beroepsmatig belangstelling hebben voor cijfers over criminaliteit en rechtshandhaving.

Exemplaren van dit rapport kunnen worden besteld bij het distributiecentrum van Boom Juridische uitgevers:

Boom distributiecentrum te Meppel

Tel. 0522-23 75 55

Fax 0522-25 38 64

E-mail budh@boom distributiecentrum.nl

ISBN: 978-90-8974- 201- 8
Reeks: Onderzoek en beleid 279

Tabellen bij hoofdstuk 3:

Tabellen bij hoofdstuk 4:

Tabellen bij hoofdstuk 5:

Tabellen bij hoofdstuk 6:

Tabellen bij hoofdstuk 7:

Tabellen bij hoofdstuk 8:

Tabellen bij hoofdstuk 9:

Tabellen bij hoofdstuk 10:

Tabellen bij hoofdstuk 11: