Criminaliteit en Rechtshandhaving 2009

Omslag Criminaliteit en rechtshandhaving 2009
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie (WODC) publiceren sinds 1999 gezamenlijk over de ontwikkelingen op het terrein van criminaliteit en rechtshandhaving. De publicatie ‘Criminaliteit en rechtshandhaving’ is een statistisch naslagwerk op het gebied van de strafrechtsketen. De opgenomen informatie is ontleend aan databases, onderzoeksrapporten en jaarverslagen.  De publicatie bevat geen informatie over overtredingen, alleen over misdrijven.
De jongste editie ‘Criminaliteit en rechtshandhaving 2009’ (‘C&R 2009’) geeft net als de vorige edities een beeld van de cijfermatige ontwikkelingen in de criminaliteit, opsporing, vervolging, berechting en tenuitvoerlegging van opgelegde straffen.  Het rapport bevat de gegevens en ontwikkelingen op het terrein van criminaliteit en rechtshandhaving tot en met het jaar 2009. De politiecijfers zijn echter voor wat betreft de gehoorde verdachten nog weergegeven tot en met 2007. Tot en met 2007 ontving het CBS de basisgegevens voor de Politiestatistiek van de politiekorpsen afzonderlijk. Vanaf 2008 worden deze gegevens centraal aangeleverd. Deze nieuwe wijze van aanleveren is gepaard gegaan met aanloopproblemen, waardoor de analyse en verificatie van de politiecijfers over 2008 en 2009 nog gaande is. De geregistreerde misdrijven zijn wel al opgenomen in een nieuwe reeks die de jaren 2005 tot en met 2009 beslaat.
C&R 2009 is een naslagwerk voor allen die, al dan niet beroepsmatig, belangstelling hebben voor cijfers over criminaliteit en rechtshandhaving.

Exemplaren van dit rapport kunnen worden besteld bij het distributiecentrum van Boom Juridische uitgevers:
Boom distributiecentrum te Meppel
Tel. 0522-23 75 55
Fax 0522-25 38 64
E-mail budh@boom distributiecentrum.nl
ISBN: 978-90-8974-364-0
Reeks: Onderzoek en beleid 289

Tabellen bij hoofdstuk 3:

Tabellen bij hoofdstuk 4:

Tabellen bij hoofdstuk 5:

Tabellen bij hoofdstuk 6:

Tabellen bij hoofdstuk 7:

Tabellen bij hoofdstuk 8:

Tabellen bij hoofdstuk 9:

Tabellen bij hoofdstuk 10: