Criminaliteit en rechtshandhaving 2013

Criminaliteit en rechtshandhaving 2013

De publicatie ‘Criminaliteit en rechtshandhaving’ (C&R) is een statistisch naslagwerk op het gebied van de strafrechtsketen. De opgenomen informatie is ontleend aan databases, onderzoeksrapporten en jaarverslagen. C&R geeft een beeld van de cijfermatige ontwikkelingen in de criminaliteit, opsporing, vervolging, berechting en tenuitvoerlegging van opgelegde straffen. Deze twaalfde editie bevat gegevens en ontwikkelingen tot en met 2013.
De huidige editie verschijnt in de serie ‘Justitie in statistiek’, waar ook de publicatie ‘Rechtspleging Civiel en Bestuur’ onderdeel van uitmaakt. Het rapport verschijnt alleen als pdf.
Het CBS en het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie (WODC) publiceren sinds 1999 gezamenlijk over de ontwikkelingen op het terrein van criminaliteit en rechtshandhaving. Sinds 2010 is dit samenwerkingsverband versterkt met de Raad voor de Rechtspraak.

Samenvatting bij Criminaliteit en rechtshandhaving 2013

De tabellenset C&R 2013 bevat de tabellen bij hoofdstuk 3 tot en met 11.