Criminaliteit en Rechtshandhaving 2011

Criminaliteit en Rechtshandhaving 2011

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie (WODC) publiceren sinds 1999 gezamenlijk over de ontwikkelingen op het terrein van criminaliteit en rechtshandhaving. Afgelopen jaar is dit samenwerkingsverband verder versterkt met de Raad voor de Rechtspraak.
De publicatie ‘Criminaliteit en rechtshandhaving’ is een statistisch naslagwerk op het gebied van de strafrechtsketen. De opgenomen informatie is ontleend aan databases, onderzoeksrapporten en jaarverslagen.
Deze tiende editie van ‘Criminaliteit en rechtshandhaving’ (‘C&R’) geeft net als de vorige edities een beeld van de cijfermatige ontwikkelingen in de criminaliteit, opsporing, vervolging, berechting en tenuitvoerlegging van opgelegde straffen. Het rapport bevat gegevens en ontwikkelingen tot en met het jaar 2011.
De huidige editie verschijnt dit jaar voor het eerst in een op zichzelf staande reeks. Voortaan zal C&R verschijnen in de serie ‘Justitie in statistiek’, waar ook de publicatie ‘Rechtspleging Civiel en Bestuur’ onderdeel van zal uitmaken.
C&R 2011 is een naslagwerk voor allen die, al dan niet beroepsmatig, belangstelling hebben voor cijfers over criminaliteit en rechtshandhaving.

Exemplaren van dit rapport kunnen worden besteld bij het distributiecentrum van Boom uitgevers Den Haag
Boom distributiecentrum te Meppel
Tel. 0522-23 75 55
Fax 0522-25 38 64
Reeks: Justitie in statistiek

Tabellen bij hoofdstuk 3:

Tabellen bij hoofdstuk 4:

Tabellen bij hoofdstuk 5:

Tabellen bij hoofdstuk 6:

Tabellen bij hoofdstuk 7:

Tabellen bij hoofdstuk 8:

Tabellen bij hoofdstuk 9:

Tabellen bij hoofdstuk 10:

Tabellen bij hoofdstuk 11: