Zoekresultaten

72 resultaten voor keyword:privacy
72 resultaten voor keyword:privacy

Pagina 1 van 3

CBS opent zijn deuren om kennis te delen over Open Data

Onlangs zette CBS zijn deuren open om de kennis die het heeft rond het beschikbaar stellen van Open Data met andere overheden te delen. Dat er veel animo was, bleek uit de meer dan 100 aanmeldingen...

Artikelen

Beveiliging persoonsgegevens bij CBS op hoog niveau

Dinsdag 7 juli nam Directeur-Generaal van CBS, Tjark Tjin-a-Tsoi, het certificaat ‘Privacy-Audit-Proof’ voor de verwerking van privacygevoelige persoonsgegevens in ontvangst. Adri de Bruijn, partner...

Artikelen

De ethische kant van big data

Hoe ga ik veilig maar ook integer om met de data die ik over burgers verzamel

Artikelen

CBS opent zijn deuren om kennis te delen over Open Data

Sinds 2014 heeft CBS een open data portaal. Via dit portaal kan iedereen onbeperkt beschikken over deze grote anonieme hoeveelheden data.

Overig

ISO-keurmerk voor informatiebeveiliging CBS

overheidsorganisaties die hun informatiebeveiliging door een onafhankelijke externe partij laten toetsen

Artikelen

Time patterns, geospatial clustering and mobility statistics based on mobile phone network data

In our research we aim to gain insight in the geospatial activity of mobile phone users. Points op interest are the correlation between calling- and economic activity, population density based on the...

Artikelen

Data veilig delen

Europese privacywet en het gebruik van data virtualisatie-technologie als mogelijke oplossing voor het (her)gebruiken van data voor statistisch onderzoek

Artikelen

Cybersecurity in kaart gebracht

In de monitor wordt onder andere aan de hand van een twintigtal indicatoren een beeld geschetst van de cyberdelicten en incidenten waar personen en bedrijven mee worden geconfronteerd

Artikelen

Beveiliging statistische data hoog op agenda

Beveiliging statistische data hoog op agenda

Artikelen

Onderzoek risico’s toegang privacygevoelige data

CBS: datarevolutie noopt tot onderzoek naar risico’s van toegang tot privacygevoelige data

Artikelen

Meer inzicht en verdieping met microdata

de laatste ontwikkelingen op het gebied van microdata

Artikelen

Valkuilen en vangnetten bij het publiceren van open data

Steeds meer overheidsinformatie wordt als open data online gezet. Het delen en gemakkelijk hergebruiken van die informatie zorgt onder andere voor meer transparantie bij de overheid. Maar...

Artikelen

Hoe waarborg je privacy in open data?

Steeds meer overheidsinformatie wordt als open data  online gezet. Het delen en gemakkelijk hergebruiken van die informatie zorgt onder andere voor meer transparantie bij de overheid. Maar bij het...

Artikelen

Europese privacywet: het CBS is er klaar voor

Door deze nieuwe Europese privacywet hebben inwoners van de Europese Unie (EU) meer invloed op wat er met hun privacygevoelige informatie gebeurt en wat bedrijven en overheden ermee doen

Artikelen

Nieuwe methoden en bronnen voor big data onderzoek

het samenbrengen van onderzoekers van statistiekbureaus en wetenschappers uit de academische wereld om de nieuwste methoden en technieken voor big data onderzoek te presenteren en kennis hierover uit...

Artikelen

Valkuilen en vangnetten bij het publiceren van open data

Steeds meer overheidsinformatie wordt als open data online gezet. Het delen en hergebruiken van informatie zorgt voor meer transparantie.

Overig

CBS lanceert Center for Big Data Statistics

CBS zet meer en meer in op het gebruik van big data voor officiële statistieken. Om de ambities op dat gebied verder vorm te geven, lanceert CBS op 27 september 2016 - tijdens de handelsmissie van...

Artikelen

Zoektocht naar nieuwe databronnen

Door alle maatschappelijke ontwikkelingen, waaronder de opkomst van de interneteconomie, digitale gegevensstromen en een teruglopende respons op enquêtes, zijn traditionele databronnen steeds minder...

Artikelen

Kennismiddag over Open Data

Uitnodiging kennismiddag met andere overheden over het beschikbaar stellen van Open Data.

Artikelen

CBS onderzoekt toegang tot privacygevoelige data

Het CBS laat onderzoeken of toegang voor externe onderzoekers tot zijn privacygevoelige data nog wel kan op de huidige wijze.

Artikelen

Hergebruik publieke data voor de wetenschap verbeteren

Een van de observaties van de KNAW: overheidsorganisaties denken bij het beschikbaar maken van de data die zij verzamelen primair aan burgers en bedrijven. De wetenschap staat nog niet op hun netvlies

Artikelen

Privacy Proof Certificaat voor CBS

Het certificaat bevestigt dat de gegevens van bedrijven en personen bij het CBS aantoonbaar goed beschermd zijn.

Artikelen

Democratie gebaat bij open data

steeds meer ambtenaren maken gebruik van de door Open State Foundation beschikbaar gestelde open data, zowel op gemeente-, provinciaal als op rijksniveau

Artikelen

CBS en SCP verdiepen samenwerking

SCP en CBS: We streven naar verdieping, zowel qua onderzoek en publicatie als qua innovatie’

Artikelen

CBS klaar voor nieuwe Europese privacywet

Bescherming van vertrouwelijke gegevens leunt sterk op de informatiebeveiliging

Artikelen