ISI-congres 2021: hoe statistiek kan bijdragen aan een betere wereld

/ Auteur: Miriam van der Sangen
Ada van Krimpen, directeur ISI
© Sjoerd van der Hucht Fotografie / My Eyes4u productions
Van 11-16 juli 2021 organiseert het International Statistical Institute (ISI) het 63e World Statistics Congress. In meer dan 200 sessies zullen vooraanstaande internationale sprekers over allerlei onderwerpen op statistisch gebied kennis uitwisselen met de deelnemers. Het thema van dit congres is: ‘Statistics and Data Science for a Better World’. Vanwege de coronapandemie vindt de conferentie deze keer volledig virtueel plaats.

Beroepsmatig bezig met statistiek

Het ISI werd meer dan 135 jaar geleden opgericht. De initiatiefnemers waren ervan overtuigd dat internationale afstemming op statistiekgebied tussen de verschillende landen noodzakelijk was, bijvoorbeeld voor de harmonisatie van concepten. Omdat er behoefte was aan een orgaan dat al deze zaken coördineerde werd in 1885 het ISI opgericht. Directeur Ada van Krimpen: ‘ISI is een brede organisatie met ongeveer 4000 leden over de hele wereld. Het doel is mensen die beroepsmatig bezig zijn met statistiek wereldwijd met elkaar in contact te brengen. Dat gebeurt onder andere door om de 2 jaar een congres te organiseren waar een groot deel van de leden bij elkaar komt om kennis met elkaar uit te wisselen. In 2021 zou het congres in Den Haag gehouden worden, maar door de coronapandemie gaat dat helaas niet door. Het congres vindt nu geheel online plaats.’

Duurzaamheidsdoelen van de VN

Het aantal onderwerpen dat tijdens het congres wordt besproken is erg divers. Zo is er een groot aantal sessies gewijd aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Een aantal jaren geleden zijn internationaal 17 doelen en maar liefst 169 subdoelstellingen vastgesteld waar landen aan moeten voldoen om te komen tot een duurzame toekomst. Van Krimpen: ‘Die doelen liggen op het gebied van werk, onderwijs, klimaat, milieu, etc. en worden gemeten aan de hand van indicatoren. In de meeste landen zijn de statistiekbureaus hier voor een groot deel verantwoordelijk voor. Over sommige indicatoren beschikken de statistiekbureaus zelf, maar andere indicatoren moeten nog ontwikkeld worden. Daarvoor moeten nieuwe bronnen worden aangeboord. Hoe dat het beste kan gebeuren wordt tijdens dit congres door de deelnemers besproken.’

Een groot aantal sessies tijdens het ISI-congres is gewijd aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties

Coronapandemie

Een ander onderwerp dat aan de orde komt is de coronapandemie. ‘Deze pandemie heeft veel invloed op de manier waarop de statistiekbureaus hun data verzamelen. Bij persoonsenquêtes bijvoorbeeld bezoeken enquêteurs personen aan huis voor het invullen van vragenlijsten, maar door de pandemie is dat moeilijker geworden. We moeten daardoor op zoek naar alternatieve methoden om data te verzamelen.’ In ons land heeft het CBS veel ervaring met het gebruik van registers en web-interviews. Daardoor heeft het minder last van de gevolgen van de coronapandemie, maar de vraag is wel hoe goed de kwaliteit van deze gegevens zal zijn in deze periode.

Nieuwe methoden en privacytechnieken

De communicatie over welke extra data de statistiekbureaus in coronatijd hebben verzameld is eveneens belangrijk, volgens de ISI-directeur. ‘Er zijn allerlei organisaties die pandemie gerelateerde data verzamelen. Dan is de cruciale vraag: welke data zijn feitelijk juist en hoe communiceer je dat naar het brede publiek?’ Tijdens het congres wordt ook aandacht besteed aan nieuwe statistische methoden en privacytechnieken. Zo verzorgt het CBS sessies over Privacy Preserving Computation Techniques, waarbij data beveiligd bij de bronhouders worden gelaten en de analyse op afstand plaatsvindt. Ook zal het CBS een virtuele booth organiseren. Verder wordt het ‘International Year of Women in Statistics and Data Science’ afgesloten met lezingen over de rol van vrouwen in de statistiek en de data science. Dit is slechts een kleine greep uit de vele onderwerpen. Verspreid over vier dagen zijn er 210 Invited Paper Sessies, 100 contributed papers en 40 postersessies.

Voordelen online congres

Het is voor het eerst in de geschiedenis van ISI dat het 2-jaarlijkse congres alleen online te volgen is. Van Krimpen: ‘Dat heeft voordelen: het congres is nu toegankelijk voor iedereen. Met name voor deelnemers uit de ontwikkelingslanden zijn er minder drempels. Voorheen kostte het deelnemen aan een ISI-congres – dat in allerlei delen van de wereld plaatsvond – veel reistijd en hoge verblijfskosten. Een nadeel is dat het sociale element – de informele interactie tussen de deelnemers – nu moeilijker te organiseren is, maar we hebben daar een oplossing voor gevonden. Zo hebben we platforms opgericht waar deelnemers met elkaar van gedachten kunnen wisselen. Ook zijn er speciale bijeenkomsten voor jonge statistici en vrouwen die beroepsmatig met statistiek bezig zijn. Verder zijn er workshops en korte cursussen.’ Om zoveel mogelijk mensen wereldwijd te kunnen laten deelnemen is bij het ISI-congres rekening gehouden met de tijdzones in de verschillende continenten. Ook zijn de opnames van het congres nog de gehele maand na afsluiting te bekijken.

Wat is het International Statistical Institute?
Het International Statistical Institute (ISI) is een internationale vereniging waarbij statistiekbureaus, wetenschappelijke instellingen en bedrijven zijn aangesloten. Bij de oprichting in 1885 was het internationaal vergelijkbaar maken van statistieken de doelstelling. Ook 135 jaar later is dat nog steeds belangrijk. Strategische partners voor het World Statistics Congress 2021 zijn: het Centraal Bureau voor de Statistiek, het statistiekbureau van Vlaanderen en De Nederlandse Bank. Hoofdsponsoren zijn: LUXs en LCDS (Universiteit Leiden) en ESRI (marktleiders in GIS-technologie). Het ISI is gehuisvest in het CBS-gebouw in Den Haag.


Deelnemers die zich vóór 23 juni a.s. inschrijven voor het congres betalen 155 euro (ISI-leden) of 245 euro (niet leden). Voor studenten en jongeren onder de 35 jaar zijn de kosten 55 euro. Meer weten: www.isi2021.org