CBS onderzoekt toegang tot privacygevoelige data

/ Auteur: Meindert Kappe
Man met bril kijkt naar beeldscherm met cijfers
© Hollandse Hoogte / EyeEm GmbH
Het CBS laat onderzoeken of toegang voor externe onderzoekers tot zijn privacygevoelige data nog wel kan op de huidige wijze. De datarevolutie, toenemende zorg over dataspionage en strengere eisen aan privacy en informatieveiligheid roepen de vraag op of de risico’s op onthulling van gegevens van burgers of bedrijven niet te groot worden.

Bij wet geregelde toestemming

Het CBS verzamelt administratieve data van burgers en bedrijven die in beheer zijn bij overheidsinstellingen voor de productie van officiële overheidsstatistiek. Het heeft daarvoor een unieke bij wet geregelde toestemming. Het CBS ontdoet die data van individuele identiteitskenmerken en bewaart ze op een streng beveiligde manier. Het CBS garandeert dat de privacy van burgers en bedrijven nooit wordt geschonden en heeft de interne processen daartoe streng beveiligd.

Wetenschap

Maar het CBS kan wetenschappelijke onderzoekers van Nederlandse universiteiten en kennisinstituten ook toegang geven tot deze privacygevoelige data in een beveiligde omgeving (zgn. ‘remote access’). Dat hoort bij de wettelijke taak voor het CBS die stelt dat ook de wetenschap moet worden bediend. Daarnaast mag een groeiend aantal onderzoekers bij geautoriseerde universiteiten in Europa, maar ook in bijvoorbeeld de VS, Australië, Japan en Hongkong, de genoemde data inzien. Tenslotte hebben de laatste jaren ook commerciële bedrijven steeds vaker om toegang voor statistisch onderzoek gevraagd en die gekregen.

Nieuwe eisen aan privacybescherming

De revolutie in dataverzameling en data-analyse vergroot de mogelijkheden voor externe onderzoekers aanzienlijk en daardoor stijgt de vraag naar toegang sterk. Dit vergroot de risico’s, ook door de groeiende technologische mogelijkheden en de toegenomen zorg over data-spionage. Daarnaast stelt de wet (AVG) nieuwe eisen aan privacybescherming. Het CBS heeft zorgen of bij de huidige werkwijze de risico’s nog beheersbaar zijn en stelt daarom een onderzoek in naar deze risico’s. De start van het onderzoek is reeds in november aan de Kamer gemeld door minister Wiebes. Het onderzoek zal onder leiding staan van een onafhankelijke expert en grotendeels door externe experts worden gedaan. Het belang van privacy en informatiebeveiliging heeft in dit onderzoek de hoogste prioriteit. De resultaten kunnen leiden tot aanpassing van de manier van toegangverlening tot deze gegevens, waarbij het CBS oog zal hebben voor het belang van toegang tot flexibele analyses voor onderzoek met een maatschappelijk en wetenschappelijk nut.

Lees hier meer over via de link onderaan de pagina.

De instellingen die zelf onderzoek doen met privacygevoelige data en hun projecten staan op de website van het CBS.

Voor meer informatie neem contact op met de CBS Persdienst (070 337 4444, persdienst@cbs.nl).