Zoekresultaten

73 resultaten voor keyword:privacy
73 resultaten voor keyword:privacy

Pagina 2 van 3

Privacy Proof Certificaat voor CBS

Het certificaat bevestigt dat de gegevens van bedrijven en personen bij het CBS aantoonbaar goed beschermd zijn.

Artikelen

Democratie gebaat bij open data

steeds meer ambtenaren maken gebruik van de door Open State Foundation beschikbaar gestelde open data, zowel op gemeente-, provinciaal als op rijksniveau

Artikelen

De ethische kant van big data

Hoe ga ik veilig maar ook integer om met de data die ik over burgers verzamel

Artikelen

Nieuwe methoden en bronnen voor big data onderzoek

het samenbrengen van onderzoekers van statistiekbureaus en wetenschappers uit de academische wereld om de nieuwste methoden en technieken voor big data onderzoek te presenteren en kennis hierover uit...

Artikelen

Cybersecurity in kaart gebracht

In de monitor wordt onder andere aan de hand van een twintigtal indicatoren een beeld geschetst van de cyberdelicten en incidenten waar personen en bedrijven mee worden geconfronteerd

Artikelen

Data veilig delen

Europese privacywet en het gebruik van data virtualisatie-technologie als mogelijke oplossing voor het (her)gebruiken van data voor statistisch onderzoek

Artikelen

Europese privacywet: het CBS is er klaar voor

Door deze nieuwe Europese privacywet hebben inwoners van de Europese Unie (EU) meer invloed op wat er met hun privacygevoelige informatie gebeurt en wat bedrijven en overheden ermee doen

Artikelen

Meer inzicht en verdieping met microdata

de laatste ontwikkelingen op het gebied van microdata

Artikelen

CBS klaar voor nieuwe Europese privacywet

Bescherming van vertrouwelijke gegevens leunt sterk op de informatiebeveiliging

Artikelen

ISO-keurmerk voor informatiebeveiliging CBS

overheidsorganisaties die hun informatiebeveiliging door een onafhankelijke externe partij laten toetsen

Artikelen

ISI-congres: focus op innovatieve statistiek

nieuwste ontwikkelingen op statistisch inhoudelijk en methodologisch gebied

Artikelen

Data verzamelen met je mobiele telefoon

innovatieve manieren om data te verzamelen, onder meer met behulp van mobiele telefoons

Artikelen

Datakwaliteit: fundament voor organisaties

meten van data, de kwaliteit van data, data governance, integriteit en betrouwbaarheid van data, privacywetgeving

Artikelen

CBS en gemeente Zwolle bundelen krachten

data-infrastructuur, dataverwerking en privacy

Artikelen

Eerste Departementale Data Centrum van start

data-analyse, dataverwerking, data-infrastructuur en privacy

Artikelen

Cybersecuritymonitor 2017

Eerste verkenning van dreigingen, incidenten en maatregelen van bedrijven, overheden en personen o.g.v. cybersecurity.

Publicaties

CBS lanceert Center for Big Data Statistics

CBS zet meer en meer in op het gebruik van big data voor officiële statistieken. Om de ambities op dat gebied verder vorm te geven, lanceert CBS op 27 september 2016 - tijdens de handelsmissie van...

Artikelen

Privacy Audit Proof certificaten voor CBS-processen

Onlangs is door PricewaterhouseCoopers (PwC) een audit gehouden over  veertien statistiekprocessen. CBS voldoet voor die processen aan alle normen als het gaat om veilig omgaan met data en...

Artikelen

Kennismiddag over Open Data

Uitnodiging kennismiddag met andere overheden over het beschikbaar stellen van Open Data.

Artikelen

CBS opent zijn deuren om kennis te delen over Open Data

Onlangs zette CBS zijn deuren open om de kennis die het heeft rond het beschikbaar stellen van Open Data met andere overheden te delen. Dat er veel animo was, bleek uit de meer dan 100 aanmeldingen...

Artikelen

Valkuilen en vangnetten bij het publiceren van open data

Steeds meer overheidsinformatie wordt als open data online gezet. Het delen en gemakkelijk hergebruiken van die informatie zorgt onder andere voor meer transparantie bij de overheid. Maar...

Artikelen

Hoe waarborg je privacy in open data?

Steeds meer overheidsinformatie wordt als open data  online gezet. Het delen en gemakkelijk hergebruiken van die informatie zorgt onder andere voor meer transparantie bij de overheid. Maar bij het...

Artikelen

Beveiliging persoonsgegevens bij CBS op hoog niveau

Dinsdag 7 juli nam Directeur-Generaal van CBS, Tjark Tjin-a-Tsoi, het certificaat ‘Privacy-Audit-Proof’ voor de verwerking van privacygevoelige persoonsgegevens in ontvangst. Adri de Bruijn, partner...

Artikelen

Privacy geborgd bij levering persoonsgegevens jeugdhulp aan CBS

Sinds 1 januari 2015 zijn jeugdhulpaanbieders verplicht gegevens over het jeugdhulpgebruik (inclusief persoonsgegevens zoals het burger service nummer (BSN)) aan het Centraal Bureau voor de...

Artikelen

Twitter as a potential data source for statistics

An increasing number of people is active on various social media platforms. Here, people voluntarily share information, discuss topics of interest, and contact family and friends. Because the social...

Artikelen