Zoekresultaten

12 resultaten voor keyword:politieke partijen
12 resultaten voor keyword:politieke partijen

Vertrouwen en stemgedrag

Sociaal en institutioneel vertrouwen en stemgedrag bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2012 en 2017.

Publicaties

Bijna een kwart stemgerechtigden 65 jaar of ouder

Het electoraat vergrijst. Een kwart van de stemgerechtigden bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 is 65-plus.

Artikelen

‘Ik ben van de cijfers’

Sheila Sitalsing staat bekend om haar vlijmscherpe columns in de Volkskrant. Daarin verwijst ze met regelmaat naar cijfers van CBS. ‘Voordat ik ergens iets van vind, wil ik weten hoe het zit.’

Artikelen

Zorgen kiezer over economie

Het aandeel kiezers dat zich zorgen maakt over de economische vooruitzichten is toegenomen van 50 procent in 2010 naar 65 procent in 2012. Dat blijkt uit het onlangs gepubliceerde Nationaal...

Artikelen

Nederlanders minder politiek actief dan Duitse buren

Bijna vier op de tien Nederlanders proberen, afgezien van het stemmen, wel eens de politiek te beïnvloeden. Het aandeel politiek actieven verschilt per regio, maar is beduidend lager dan in Duitsland.

Artikelen

Afschaffen hypotheekrenteaftrek impopulair

In 2010 was ruim driekwart van de stemgerechtigden tegen afschaffing van de hypotheekrenteaftrek. Het afschaffen was vooral impopulair bij kiezers met een middelgrote hypotheekschuld.

Artikelen

Stemmers op de PVV en Groenlinks zijn vaak elkaars tegenpolen

De achterbannen van de politieke partijen verschillen soms fors in hun mening over politieke kwesties. Dat geldt vooral voor de stemmers op GroenLinks en de PVV.

Artikelen

Hoogopgeleiden meer vertrouwen in politiek en instituties

Het vertrouwen in de medemens is tussen 2002 en 2008 gegroeid. Het vertrouwen in het parlement, in politici en in politieke partijen is ook toegenomen. Toch koestert ook ongeveer een kwart van de...

Artikelen

Groot vertrouwen onder hoger opgeleiden

Tussen bevolkingsgroepen is er een grote verscheidenheid in de mate van vertrouwen. Vooral het genoten onderwijs speelt hierbij een belangrijke rol. Daarnaast verschillen jongeren en ouderen, mannen...

Artikelen

Een op de acht kiezers stemt per volmacht

Nederlanders maken massaal gebruik van het stemmen per volmacht. Bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen in 2006 had 12 procent van de stemmers iemand gemachtigd om te stemmen.

Artikelen

Emancipatiemonitor 2006

Dit is de vierde editie van de Emancipatiemonitor. In deze monitor die tweejaarlijks verschijnt, worden de meest recente cijfers over de stand van zaken van het emancipatieproces gepresenteerd. De...

Publicaties