Nederlanders minder politiek actief dan Duitse buren

Bijna vier op de tien Nederlanders proberen, afgezien van het stemmen, wel eens de politiek te beïnvloeden. Het aandeel politiek actieven verschilt per regio, maar is beduidend lager dan in Duitsland. Dat heeft het CBS vandaag bekendgemaakt.

Duitsers vaker politiek actief dan Nederlanders en Belgen

Er zijn veel manieren om te proberen de politiek te beïnvloeden. Naast het stemmen kan de burger politiek actief zijn door bijvoorbeeld contact op te nemen met een politicus, werkzaam te zijn voor een politieke partij of actiegroep, of deel te nemen aan een handtekeningenactie of demonstratie. In Nederland en België heeft in 2012 ongeveer 37 procent deelgenomen aan minstens een zo’n politieke actie, in Duitsland is dat met 59 procent aanmerkelijk hoger.

Grote verschillen tussen regio’s

De deelname aan politieke activiteiten verschilt per regio. In Nederland varieert het aandeel van 25 procent in Noord-Nederland tot 39 procent in het westen. Tussen Vlaanderen en Wallonië is de tegenstelling met 32 en 48 procent groter. In voormalig Oost-Duitsland heeft met 52 procent een aanmerkelijk kleiner deel actie gevoerd dan in voormalig West-Duitsland, waar met 61 procent een duidelijke meerderheid politiek actief is. Ook een meerderheid van de aan Nederland grenzende deelstaten (Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen) heeft aan politieke acties deelgenomen. Het vertrouwen in de medemens en vooral in de politiek is in deze Duitse deelstaten aanmerkelijk lager dan in de aangrenzende Nederlandse landsdelen.

Bron: Participatie en vertrouwen in België, Duitsland en Nederland in vergelijkend perspectief