Groot vertrouwen onder hoger opgeleiden

Tussen bevolkingsgroepen is er een grote verscheidenheid in de mate van vertrouwen. Vooral het genoten onderwijs speelt hierbij een belangrijke rol. Daarnaast verschillen jongeren en ouderen, mannen en vrouwen en de achterbannen van de politieke partijen in hun mate van vertrouwen. Dit blijkt uit een onderzoek onder 10 duizend personen dat in 2008 is uitgevoerd.