Stemmers op de PVV en Groenlinks zijn vaak elkaars tegenpolen

De achterbannen van de politieke partijen verschillen soms fors in hun mening over politieke kwesties. Dat geldt vooral voor de stemmers op GroenLinks en de PVV. Zo vindt ruim de helft van de GroenLinks-aanhangers dat er meer geld aan ontwikkelingshulp moet worden besteed, terwijl dat onder de PVV-stemmers 8 procent is.

Meningen electoraat over uitgaven aan ontwikkelingshulp en belastingverlaging, 2010

Meningen electoraat over uitgaven aan ontwikkelingshulp en belastingverlaging, 2010

PVV-stemmers het vaakst voor belastingverlaging

Van de PVV-stemmers wil 36 procent dat de belastingen omlaag gaan, ook al zou dat ten koste gaan van de sociale voorzieningen. Een kwart van de achterban van de VVD is deze mening ook toegedaan, net als bijna een vijfde van de aanhang van de PvdA en de SP. Van de stemmers op D66 en GroenLinks is slechts circa 6 procent voorstander van een belastingverlaging.

Meerderheid achterban GroenLinks en D66 voor verhoging pensioensgerechtigde leeftijd

Slechts een op de zes PVV-stemmers wil dat de pensioengerechtigde leeftijd wordt verhoogd naar 67 jaar. Daarmee staan ze opnieuw tegenover de stemmers op GroenLinks en D66 waar een meerderheid hier juist voor pleit. Verder wenst meer dan de helft van de achterban van GroenLinks dat gepensioneerden met een goed pensioen meebetalen aan de AOW, van de PVV-aanhang is dat minder dan 30 procent.

Meningen electoraat over vergrijzingsvraagstukken, 2010

Meningen electoraat over vergrijzingsvraagstukken, 2010

Helft electoraat ChristenUnie tegen het homohuwelijk

Bij andere politieke kwesties lopen de scheidslijnen tussen de achterbannen van de politieke partijen weer anders. Zo vindt 80 procent van het electoraat dat adoptie door homoseksuele paren mogelijk moet zijn, 8 procent wil een verbod op homohuwelijken. Van de aanhang van de ChristenUnie is 40 procent van mening dat homoseksuele paren kinderen mogen adopteren en iets meer dan de helft wil homohuwelijken verbieden. Vooral de stemmers op D66, GroenLinks en de VVD staan in deze opvattingen tegenover de ChristenUnie-stemmers.

Meningen electoraat over homohuwelijk en adoptie door homoseksuele paren, 2010

Meningen electoraat over homohuwelijk en adoptie door homoseksuele paren, 2010

Hans Schmeets

Bron: Verkiezingen: Participatie, Vertrouwen en Integratie