Zoekresultaten

59 resultaten voor keyword:pensionering
59 resultaten voor keyword:pensionering

Pagina 1 van 3

Stijgende arbeidsparticipatie en minder uittreding bij ouderen

Sociaaleconomische trends. Themanummer Levensloop en generatie. De arbeidsparticipatie van 50- tot 65-jarigen is sinds de jaren negentig opgelopen. Dit komt in belangrijke mate door de instroom van...

Artikelen
Artikelen

Pensioenleeftijd werknemers in 2018

De gemiddelde pensioenleeftijd van werknemers is in 2018 verder gestegen naar 65 jaar, bijna 5 maanden hoger dan in 2017. Dit blijkt uit deze tabel met nieuwe cijfers van het CBS.

Cijfers

Opnieuw minder vakbondsleden, wel sinds lange tijd meer jongeren lid

Het aantal vakbondsleden daalt in 2014 opnieuw, maar er werden meer jongeren lid. Het aantal vrouwelijke vakbondsleden neemt, na een dipje vorig jaar, ook weer toe. Het aantal oudere leden daalt.

Artikelen

Welvaart & Welzijn 2019

De vergrijzing is in volle gang en ieder jaar neemt de groep jonge ouderen, mensen van 55 tot 75 jaar, toe. In de publicatie wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de levenskwaliteit van mensen...

Publicaties
Artikelen

Economische dynamiek in cijfers 2004

Het Centrum voor Beleidsstatistiek heeft voor de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) de economische dynamiek in verschillende bedrijfstakken in kaart gebracht. Aan de hand van een zestal...

Artikelen

Pensioenleeftijd niet vaak 65

Sociaaleconomische trends, 3e kwartaal 2007

Artikelen

Nog drie negentiende-eeuwers

Op dit moment heeft ons land nog drie inwoners die in de negentiende eeuw zijn geboren. Zij maken deel uit van een snel groeiende groep 100-plussers.

Artikelen

Minder AOW-uitkeringen in januari door wetswijziging

Eind januari 2013 werden er ruim 3,1 miljoen AOW-uitkeringen verstrekt. Dit zijn er bijna 12 duizend minder dan in december 2012. Dit komt door het verhogen van de AOW-leeftijd met één maand per 1...

Artikelen

Aantal vakbondsleden daalt verder

Eind maart 2013 waren in Nederland bijna 1,8 miljoen mensen lid van een vakbond, 52 duizend minder dan een jaar eerder.

Artikelen

Pensioenleeftijd werknemers met 5 maanden gestegen

Het aandeel werknemers dat voor hun 65e verjaardag met pensioen gaat is gedaald van 88 procent in 2006 naar 38 procent in 2017.

Artikelen

2,7 duizend 80-plussers op de loonlijst

Arbeidsdeelname van ouderen

Artikelen

Uitstroom naar pensioen, 2001-2017

Deze tabellenset beschrijft personen van 55 jaar of ouder met arbeid als voornaamste inkomensbron die een jaar later met pensioen zijn gegaan (november-november). De cijfers zijn uitgesplitst naar...

Cijfers

Gepensioneerden naar leeftijd, eind november

Personen van 55 jaar of ouder met pensioen als voornaamste persoonlijke inkomensbron.

Cijfers
Artikelen

De onzekere toekomst van de pensioengerechtigde leeftijd

In het voorontwerp voor de nieuwe pensioenwet wordt voorgesteld de richtleeftijd voor AOW en pensioen, na een eerste verhoging tot 66 jaar, te koppelen aan de resterende levensverwachting op...

Artikelen

VUT wordt vervangen door langer werken

De VUT heeft nog een paar jaar te gaan. Vervroegde uittreding zit er niet meer in en de plannen om de AOW- en pensioenleeftijd met twee jaar of meer te verhogen krijgen steeds bredere steun....

Artikelen

Pensioenleeftijd werknemers weer hoger

De gemiddelde leeftijd waarop werknemers met pensioen gingen, is in 2010 opgelopen tot 62,7 jaar. De pensioenleeftijd steeg in alle bedrijfstakken.

Artikelen

Stijging aantal gepensioneerden vlakt af

In 2018 waren in Nederland bijna 3,2 miljoen personen gepensioneerd.

Artikelen

Pensioenleeftijd voor negende jaar omhoog

Tussen 2006 en 2015 is de gemiddelde pensioenleeftijd opgelopen van 61 naar 64 jaar en 5 maanden. Het afgelopen jaar is de gemiddelde pensioenleeftijd 4 maanden hoger dan een jaar eerder.

Artikelen

Aantal gepensioneerden passeert 3 miljoen

Het aantal gepensioneerden is in 2011 voor het eerst gestegen tot boven de 3 miljoen. Hiermee is inmiddels bijna een op de vijf Nederlanders met pensioen. Sinds 2006 is het aandeel gepensioneerden in...

Artikelen