Pensioenleeftijd werknemers verder gestegen tot bijna 64 jaar

De gemiddelde leeftijd waarop werknemers met pensioen gaan, is in 2013 verder opgelopen tot 63,9 jaar. Dat is 0,3 jaar hoger dan in 2012. Inmiddels is bijna de helft van de pensioengangers 65 jaar of ouder. In totaal gingen vorig jaar 73 duizend werknemers met pensioen.

Pensioenleeftijd stijgt vanaf 2007

Van 2000 tot en met 2006 was de gemiddelde leeftijd waarop werknemers met pensioen gingen steeds 61 jaar. Vanaf 2007 nam de pensioenleeftijd jaarlijks toe. Dit kwam door de invoering van wetswijzigingen en regelgeving gericht op het stimuleren om langer door te werken in 2006. Hierdoor gingen steeds minder werknemers op jongere leeftijd met pensioen. Het aandeel pensioengangers jonger dan 60 jaar daalde van 28 procent in 2006 tot 6 procent in 2013.

Aantal werknemers met pensioen en gemiddelde pensioenleeftijd

Aantal werknemers met pensioen en gemiddelde pensioenleeftijd

Bijna helft van pensioengangers is 65 jaar of ouder

Het aandeel werknemers dat met pensioen gaat tussen de 60 en de 65 jaar neemt de laatste jaren sterk af: van 70 procent in 2008 tot 46 procent in 2013. In 2013 was 48 procent van de werknemers op het moment van pensionering 65 jaar of ouder. Hiermee is deze groep voor het eerst groter dan de groep die tussen 60 en 65 jaar met pensioen gaat.

Pensioenleeftijd van werknemers

Pensioenleeftijd van werknemers

Koos Arts en Ferdy Otten

Bron: StatLine, Van arbeid naar pensioen; personen 55 jaar of ouder