Welvaart & Welzijn 2019

Omslag, Welvaart en welzijn 2019
In deze publicatie staan de welvaart en het welzijn van mensen in de zogenaamde ‘derde levensfase’ (55-75 jaar) centraal.
De vergrijzing is in volle gang en ieder jaar neemt de groep jonge ouderen, mensen van 55 tot 75 jaar, toe. In de publicatie wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de levenskwaliteit van mensen in deze levensfase, die wel de ‘derde levensfase’ genoemd wordt.

In de derde levensfase stoppen veel mensen met werken en gaan ze met pensioen. De één gaat vervroegd met pensioen, terwijl de ander tot aan de pensioengerechtigde leeftijd doorwerkt. De één gaat met pensioen vanuit werk, de andere vanuit bijvoorbeeld een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Er wordt gekeken naar verschillen tussen mannen en vrouwen, mensen met een laag, middelbaar of hoog onderwijsniveau, mensen in de meest voorkomende beroepen en mensen met of zonder gezondheidsproblemen.

Daarnaast was het pensioneringsproces aan veranderingen onderhevig, vooral door het afschaffen van prepensioen- en VUT-regelingen en de laatste jaren door de stijging van de AOW-gerechtigde leeftijd. Daarom worden ook verschillen in de overgang naar pensioen van jonge ouderen voor en na deze veranderingen in beeld gebracht.

Tegen deze achtergrond wordt op toegankelijke wijze een beeld geschetst van de combinatie van welvaart en welzijn, geld en gevoel, van 55- tot 75-jarige inwoners van Nederland.
Deze publicatie is bekostigd door het ministerie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid.