Meer dan de helft van de werknemers bij pensionering 65 jaar of ouder

De gemiddelde leeftijd waarop werknemers met pensioen gaan is in 2014 verder opgelopen tot 64,1 jaar. Dat is 0,2 jaar hoger dan in 2013 en 0,5 jaar hoger dan in 2012. In 2014 was voor het eerst meer dan de helft van de werknemers op het moment van pensioneren 65 jaar of ouder. Het aantal gepensioneerden is opgelopen tot 3,1 miljoen (2014). Dit maakt het CBS vandaag bekend.

Pensioenleeftijd werknemers stijgt al acht jaar

Tot 2007 was de gemiddelde leeftijd waarop werknemers met pensioen gingen steeds 61 jaar. Vanaf 2007 nam de pensioenleeftijd jaarlijks toe. Mede door invoering van wetswijzigingen en regels om langer door te werken, gingen steeds minder werknemers op jongere leeftijd met pensioen. De directe invloed van de verhoging van de AOW-leeftijd vanaf 1 januari 2013 met een maand per jaar op de gemiddelde pensioenleeftijd van werknemers is vooralsnog beperkt.

Aantal werknemers met pensioen en gemiddelde pensioenleeftijd

Aantal werknemers met pensioen en gemiddelde pensioenleeftijd

Meer 65-plussers onder pensioengangers

Het aandeel pensioengangers jonger dan 60 jaar daalde jaren achtereen, van 28 procent in 2006 tot 6 procent in 2011, maar is vanaf 2011 stabiel. De afgelopen jaren neemt ook het aandeel dat tussen 60 en 65 jaar met pensioen gaat sterk af. In 2008 was dit aandeel nog 70 procent, in 2014 is het teruggelopen naar 42 procent. Daarmee is in 2014 voor het eerst meer dan de helft van de werknemers op het moment van pensionering 65 jaar of ouder.

Pensioenleeftijd van werknemers

Pensioenleeftijd van werknemers

Pensioenleeftijd in openbaar bestuur het laagst

Werknemers in het openbaar bestuur en bij overheidsdiensten gingen in 2014 met 63,2 jaar het vroegst met pensioen. Voor een deel komt dit door de lage pensioenleeftijd van werknemers bij Defensie van gemiddeld 59 jaar. Het hoogst is de gemiddelde pensioenleeftijd in de landbouw en visserij en in de cultuur-, milieu- en overige dienstverlening. Werknemers in deze branches gaan veel later met pensioen dan de voor 2014 geldende pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar en 2 maanden.
In alle bedrijfstakken is de gemiddelde leeftijd waarop werknemers met pensioen gaan tussen 2006 en 2014 flink toegenomen.

Gemiddelde pensioenleeftijd van werknemers naar bedrijfstak

Gemiddelde pensioenleeftijd van werknemers naar bedrijfstak

Aandeel gepensioneerden jonger dan 65 jaar fors gedaald

Oudere werknemers werken de laatste jaren steeds langer door. Het aandeel gepensioneerden in de bevolking van 55 tot 65 jaar is dan ook sterk afgenomen. In 2006 was nog bijna een op de vijf personen in deze bevolkingsgroep met pensioen, in 2014 minder dan een op de tien.

Aantal gepensioneerden naar 3,1 miljoen

Ondanks de stijgende pensioenleeftijd van werknemers blijft door de vergrijzing van de bevolking het aantal gepensioneerden toenemen. In 2014 waren er 3,1 miljoen gepensioneerden. Tussen 2000 en 2014 is het aandeel gepensioneerden onder de totale bevolking gestegen van 15,2 procent naar 18,4 procent.

Gepensioneerden naar leeftijd

Gepensioneerden naar leeftijd

Bronnen: