Zoekresultaten

58 resultaten voor keyword:pensionering
58 resultaten voor keyword:pensionering

Pagina 2 van 3

Aantal vakbondsleden daalt verder

Eind maart 2013 waren in Nederland bijna 1,8 miljoen mensen lid van een vakbond, 52 duizend minder dan een jaar eerder.

Artikelen

Twee derde zonder baan doordat werk is vervallen of tijdelijk contract afliep

Van alle personen die in het eerste kwartaal van 2013 nog tot de werkzame beroepsbevolking behoorde, zaten er een kwartaal later ruim 150 duizend zonder werk. Als belangrijkste reden hiervoor noemde...

Artikelen

Minder AOW-uitkeringen in januari door wetswijziging

Eind januari 2013 werden er ruim 3,1 miljoen AOW-uitkeringen verstrekt. Dit zijn er bijna 12 duizend minder dan in december 2012. Dit komt door het verhogen van de AOW-leeftijd met één maand per 1...

Artikelen

Stijging werkloosheid vooral door toename baanverlies

Vanaf de tweede helft van 2012 is de werkloosheid sterk opgelopen. Mensen kunnen werkloos raken doordat ze hun baan verliezen, maar er worden ook mensen werkloos die eerder niet tot de...

Artikelen

Ruim 40 procent van de werknemers bij pensionering 65 jaar of ouder

De gemiddelde leeftijd waarop werknemers met pensioen gaan, is in 2012 verder opgelopen tot 63,6 jaar. Dat is een half jaar hoger dan in 2011

Artikelen

Rond het zestigste levensjaar veel hoge inkomens en vermogens

Bij huishoudens met een hoofdkostwinner rond de 60 jaar is het aandeel met een hoge welvaart het hoogst. In 2010 kon een kwart van deze huishoudens zich tot de meest welvarende van ons land rekenen.

Artikelen

Aantal gepensioneerden passeert 3 miljoen

Het aantal gepensioneerden is in 2011 voor het eerst gestegen tot boven de 3 miljoen. Hiermee is inmiddels bijna een op de vijf Nederlanders met pensioen. Sinds 2006 is het aandeel gepensioneerden in...

Artikelen

Pensioenleeftijd werknemers ruim 63 jaar

De gemiddelde leeftijd waarop werknemers met pensioen gingen, is in 2011 opgelopen tot ruim 63 jaar.

Artikelen

De onzekere toekomst van de pensioengerechtigde leeftijd

In het voorontwerp voor de nieuwe pensioenwet wordt voorgesteld de richtleeftijd voor AOW en pensioen, na een eerste verhoging tot 66 jaar, te koppelen aan de resterende levensverwachting op...

Artikelen

Pensioenleeftijd werknemers weer hoger

De gemiddelde leeftijd waarop werknemers met pensioen gingen, is in 2010 opgelopen tot 62,7 jaar. De pensioenleeftijd steeg in alle bedrijfstakken.

Artikelen

Bevolking naar inkomstenbron; arbeid, uitkering en/of pensioen; 1999-2008

Personen met arbeid, uitkering en/of pensioen of geen inkomsten. Geslacht, leeftijd, herkomstgroepering en huishouden.

Cijfers

Pensioenleeftijd werknemers niet verder toegenomen

In 2008 gingen bijna 68 duizend werknemers met pensioen. De gemiddelde leeftijd van werknemers bedroeg 62 jaar.

Artikelen

VUT wordt vervangen door langer werken

De VUT heeft nog een paar jaar te gaan. Vervroegde uittreding zit er niet meer in en de plannen om de AOW- en pensioenleeftijd met twee jaar of meer te verhogen krijgen steeds bredere steun....

Artikelen

Steeds minder ouderen buiten de beroepsbevolking

Het percentage 50-plussers buiten de beroepsbevolking blijft dalen. Gemiddeld gaat de Nederlander later met pensioen.

Artikelen

Werknemers op hogere leeftijd met pensioen

Werknemers gaan later met pensioen. In 2007 is de gemiddelde pensioenleeftijd gestegen tot 62 jaar.

Artikelen
Artikelen

Werkzame beroepsbevolking vergrijst verder

In 2008 bedroeg de gemiddelde leeftijd van de werkzame beroepsbevolking 40,3 jaar. Dat was in 2001 met 38,3 jaar nog twee jaar lager.

Artikelen

Nog drie negentiende-eeuwers

Op dit moment heeft ons land nog drie inwoners die in de negentiende eeuw zijn geboren. Zij maken deel uit van een snel groeiende groep 100-plussers.

Artikelen
Artikelen

Daling omvang VUT-fondsen in 2006

Het balanstotaal en de ontvangen premies van de VUT-fondsen zijn in 2006 duidelijk gedaald. Dit na een stabiele omvang in de periode 2000-2005.

Artikelen

Economische dynamiek in cijfers 2004

Het Centrum voor Beleidsstatistiek heeft voor de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) de economische dynamiek in verschillende bedrijfstakken in kaart gebracht. Aan de hand van een zestal...

Artikelen
Artikelen

Sociaaleconomische trends, 4e kwartaal 2007

Statistisch kwartaalblad over arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inkomen

Artikelen