Zoekresultaten

23 resultaten voor keyword:pensioenaanspraken
23 resultaten voor keyword:pensioenaanspraken

Pensioenvermogen en vermogensongelijkheid

Wordt het arbeidsgerelateerd pensioenvermogen meegeteld, dan blijkt het bijna de helft van het totale vermogen van huishoudens in Nederland uit te maken. De vermogensongelijkheid tussen huishoudens...

Publicaties

Totale pensioenaanspraken van Nederland in beeld

Alle westerse landen worstelen vanwege de vergrijzing met de betaalbaarheid van hun pensioenen. Nederland neemt internationaal een bijzondere positie in vanwege het enorme pensioenvermogen dat is...

Artikelen

Deelnemers pensioenfondsen in nood hebben hogere aanspraken opgebouwd

Actieve deelnemers aan pensioenfondsen die eind 2009 niet voldeden aan de minimumdekkingsgraad van 105 procent hadden op dat moment hogere pensioenaanspraken opgebouwd dan deelnemers van fondsen met...

Artikelen

Aanvullende pensioentabel T29 voor Nederland

De internationale normen voor nationale rekeningen zorgen voor een enigszins versnipperd beeld van pensioenregelingen.

Cijfers

Arbeidsgerelateerd ouderdomspensioen; aanspraken, uitvoerders, regelingen

Aantal pensioenaanspraken, opgebouwde en te bereiken pensioenbedragen Pensioenuitvoerders, pensioenregelingen en status pensioenaanspraken

Cijfers
Overig

Witte vlek op pensioengebied in de uitzendsector, 2016

Verdieping van de werkende uitzendkrachten die bij pensioenuitvoerders als actieve deelnemer naar voren kwamen.

Cijfers

Witte vlek op pensioengebied 2019

Tabellen over de pensioenaanspraken van werknemers en zelfstandigen binnen de tweede pijler, uitgesplitst naar kenmerken van de persoon, de partner, het huishouden en de werkgever, 2019.

Cijfers

Pensioenaanspraken van personen, 2015

Toekomstig arbeidsgerelateerd ouderdomspensioen: het aantal aanspraken, opgebouwd en te bereiken pensioenbedrag, pensioenuitvoerders en pensioenregelingen in 2015.

Cijfers

Pensioenaanspraken per geboortejaar, 2019

Deze tabellen bevatten informatie over aantal personen met pensioenaanspraken per geboortejaar, uitgesplitst naar bedrag opgebouwd ouderdomspensioen en migratieachtergrond, stand per 31-12-2019

Cijfers

Witte vlek op pensioengebied 2016

Tabellen over de pensioenaanspraken van werknemers en zelfstandigen binnen de tweede pijler in 2016.

Cijfers

Sociaaleconomische trends, 4e kwartaal 2009

Artikelen in dit nummer: Arbeidsparticipatie van vrouwen - Jonge nabestaanden en het Anw-gebruik in Nederland - Studievoortgang in het voortgezet onderwijs - De inkomenssituatie van alleenstaande...

Artikelen
Artikelen

Verwacht pensioen van mannen derde meer dan van vrouwen

Mannen komen gemiddeld uit op een hoger te bereiken pensioen dan vrouwen, namelijk 13 700 tegen 9 200 euro. Gemiddeld is het te bereiken pensioen voor mensen van 25 jaar tot de AOW-leeftijd 11 600...

Artikelen

Pensioenaanspraken en vergrijzing

In dit artikel wordt dieper ingegaan op het toekomstige pensioeninkomen van Nederlanders.

Artikelen

Minder vermogensongelijkheid bij meetellen pensioenvermogen

De vermogensongelijkheid tussen huishoudens wordt kleiner als het pensioenvermogen meetelt.

Artikelen

Pensioenaansprakenstatistiek, 2017

Verantwoording en resultaten van de pensioenaansprakenstatistiek 2017.

Artikelen

Pensioenaansprakenstatistiek, 2016

Verantwoording en resultaten van de pensioenaansprakenstatistiek 2016.

Artikelen

Pensioenaansprakenstatistiek, 2015

Verantwoording en eerste resultaten van de per 2015 vernieuwde pensioenaansprakenstatistiek.

Artikelen

Ongelijkheid in inkomen en vermogen; huishoudens

Gini coëfficiënt, Theil coëfficiënt, Robin Hood Index inkomen, vermogen, huishoudkenmerken

Cijfers