Aanvullende pensioentabel T29 voor Nederland

Op deze pagina wordt beschreven welke werkzaamheden zijn uitgevoerd met betrekking tot het opstellen van een aanvullende pensioentabel en de resultaten hiervan. Dit project is gefinancierd met een subsidie van Eurostat die is verstrekt in 2015 (04.2.21-2).

De internationale normen voor nationale rekeningen zorgen voor een enigszins versnipperd beeld van pensioenregelingen. Dankzij de introductie van een aanvullende tabel over pensioenregelingen in het Stelsel van Nationale Rekeningen (SNR 2008) en het Europees Stelsel van Rekeningen (ESR 2010) kunnen pensioenstelsels beter geanalyseerd en internationaal vergeleken worden.

Aanbevelingen voor hoe deze tabel opgesteld dient te worden, zijn samengebracht in een technisch handboek (Eurostat, Europese Centrale Bank, 2011). Dit handboek is uitgebracht in 2011 en wordt sindsdien als belangrijkste referentiedocument gehanteerd door nationale statistiekbureaus binnen de EU bij het opstellen van de aanvullende tabel, inclusief het samenstellen van statistieken over pensioenverplichtingen bij die regelingen waarvoor voorheen geen actuariële schattingen zijn gemaakt.

Alle EU-landen zijn verplicht eenmaal per drie jaar, te beginnen in 2015, de aanvullende tabel met betrekking tot pensioenregelingen te verstrekken. Al in 2010 werden de eerste voorlopige schattingen gepubliceerd voor Nederland. Meer recente, door het CBS uitgevoerde werkzaamheden resulteerden in een onderzoeksrapport van Schmitz et al (2015). Dankzij de subsidie van Eurostat kon deze pensioentabel en de gehanteerde methodologie verder uitgebouwd worden en kon zodoende aan de vereisten van ESR 2010 worden voldaan.

De begeleidende rapporten en de tabellen zijn alleen in het Engels beschikbaar. De tabellen worden bij een revisie van de Nationale Rekeningen herzien. In de naamgeving van de tabellen zal worden aangegeven op basis van welke revisie de tabel is samengesteld.