Vrouwen lopen achterstand in pensioenopbouw nog niet in

De arbeidsgerelateerde pensioenopbouw (bovenop de AOW) van vrouwen was eind 2005 beduidend lager dan van mannen. Vooral oudere vrouwen hebben minder pensioen uit arbeid opgebouwd.

Pensioenopbouw vrouwen vertoont stijgende lijn

Bij de 55-plussers lag het opgebouwde pensioen bij de vrouwen 80 procent lager dan bij de mannen. Bij de 40-50-jarige vrouwen was het opgebouwde pensioen uit arbeid de helft van dat van de mannen van die leeftijd.
De stijgende lijn in pensioenopbouw onder vrouwen is te verklaren uit het feit de afgelopen decennia meer vrouwen zijn gaan werken en ook beter betaalde functies hebben. Bovendien is sinds het begin van de jaren negentig een ongelijke behandeling van mannen en vrouwen en van deeltijdwerkers en voltijdwerkers in pensioenregelingen niet meer toegestaan.

Arbeidsgerelateerde pensioenopbouw bij pensioenfondsen,  eind 2005*

Arbeidsgerelateerde pensioenopbouw bij pensioenfondsen,  eind 2005*

Laagste pensioenopbouw bij gehuwde vrouwen

Gehuwde vrouwen hadden eind 2005 het laagste bedrag aan pensioen uit arbeid opgebouwd, vrouwen die nooit gehuwd zijn geweest hadden de hoogste pensioenopbouw. Vooral bij de oudere gehuwden is dit het gevolg van het klassieke patroon dat de man werkt, terwijl de vrouw het huishouden doet. Gescheiden en verweduwde vrouwen nemen op latere leeftijd soms weer deel aan het arbeidsproces en bouwen dan toch pensioen op. Ongehuwde vrouwen nemen het langst deel aan het arbeidsproces en bouwen daardoor ook het meeste pensioen op.

Arbeidsgerelateerde pensioenopbouw bij pensioenfondsen van vrouwen,  eind 2005*

Arbeidsgerelateerde pensioenopbouw bij pensioenfondsen van vrouwen,  eind 2005*

Hoogste pensioenopbouw bij oudere Surinaamse vrouwen

Surinaamse vrouwen van 50 jaar en ouder hadden eind 2005 het meeste pensioen opgebouwd, ook vergeleken met de autochtone vrouwen van die leeftijd. Oudere Surinaamse, maar ook Antilliaanse en Arubaanse vrouwen zijn al langer actief op de arbeidsmarkt, onder meer omdat zij vaker ongehuwd zijn. Bij vrouwen tot middelbare leeftijd zijn de verschillen in pensioenopbouw tussen autochtonen, Surinamers, Antillianen en Arubanen klein.

Arbeidsgerelateerde pensioenopbouw bij pensioenfondsen van vrouwen naar herkomst, eind 2005*

Arbeidsgerelateerde pensioenopbouw bij pensioenfondsen van vrouwen naar herkomst, eind 2005*

Wim de Rooij en Alex Hellenthal

Bron: StatLine,