Van Caribisch Nederland naar Europees Nederland voor studie

Mensen staan in de rij om in een vliegtuig te stappen.
© Staysly Goilo Photography
In de periode 2013 tot en met 2017 vertrokken 392 jongvolwassenen die zijn geboren op de voormalige Nederlandse Antillen of Aruba van Caribisch naar Europees Nederland. Dat komt neer op bijna de helft van deze groep jongeren. Van de groep die naar Europees Nederland ging, deed twee derde dat voor een studie. Jongeren van wie de ouders een hoog huishoudinkomen hebben, gingen relatief vaak studeren in Europees Nederland. Dit meldt het CBS op basis van de nieuwste bevolkings- en inkomensgegevens van Caribisch Nederland.

Reden van vertrek naar Europees Nederland van 17- tot en met 25-jarigen1), 2013-2017
RedenVoor studie (%)Andere reden (%)
Bonaire3015
Saba1715
Sint Eustatius5019
1) Geboren op de voormalig Nederlandse Antillen of Aruba.

Van Bonaire naar Europees Nederland

Tussen 2013 en 2017 verruilden 306 op de voormalig Nederlandse Antillen of Aruba geboren jongvolwassenen Bonaire voor Europees Nederland. Dat is iets minder dan de helft van deze groep jongeren van 17 tot en met 25 jaar. Twee derde van de jongeren die naar Europees Nederland vertrok, deed dit om een opleiding te volgen. Jongeren die de oversteek naar Europees Nederland maakten, hadden vaker ouders met een hoog huishoudinkomen dan jongeren die op Bonaire bleven. Dat geldt nog wat sterker voor jongeren die naar Europees Nederland gingen om een opleiding te volgen.

Huishoudinkomen van 17- tot en met 25-jarigen1) die van Bonaire naar Europees Nederland emigreren, 2013-2017
EmigratieAandeel (% jongeren met hoog huishoudinkomen)
Totaal geëmigreerd62
Geëmigreerd voor studie65
Niet geëmigreerd51
1) Geboren op de voormalig Nederlandse Antillen of Aruba.

Van Sint Eustatius naar Europees Nederland

Tussen 2013 en 2017 vertrokken 65 op de voormalig Nederlandse Antillen of Aruba geboren jongvolwassenen van 17 tot en met 25 jaar van Sint Eustatius naar Europees Nederland. Dat is ongeveer 70 procent van deze groep jongeren. Van de jongeren die vertrokken, deed ruim twee derde dat om er een opleiding te volgen. De jongeren die naar Europees Nederland vertrokken voor het volgen van een opleiding, hadden net wat vaker een hoog huishoudinkomen dan de jongeren die op Sint Eustatius bleven. Dat geldt niet voor jongeren die de overtocht naar Europees Nederland vanwege een andere reden maakten. Hierbij dient te worden opgemerkt dat het bij Sint Eustatius om kleine aantallen jongeren gaat.

Huishoudinkomen van 17- tot en met 25-jarigen1) die van Sint Eustatius naar Europees Nederland emigreren, 2013-2017
EmigratieAandeel (% jongeren met hoog huishoudinkomen)
Totaal geëmigreerd46
Geëmigreerd voor studie50
Niet geëmigreerd48
1) Geboren op de voormalige Nederlandse Antillen of Aruba.

Van Saba naar Europees Nederland

Vanuit Saba vertrokken 21 op de voormalig Nederlandse Antillen of Aruba geboren jongvolwassenen van 17 tot en met 25 jaar naar Europees Nederland tussen 2013 en 2017. Dat is ruim 30 procent van deze groep jongeren. Van de jongeren die naar Europees Nederland vertrokken, deed ruim de helft dat om er een opleiding te volgen. De jongeren die in Europees Nederland een opleiding gingen volgen, hadden net wat vaker een hoog huishoudensinkomen dan degenen die op Saba bleven. Dat geldt niet voor jongvolwassenen die vanwege een andere reden naar Europees Nederland gingen. Hierbij dient te worden opgemerkt dat het bij Saba om kleine aantallen jongeren gaat.

Huishoudinkomen van 17- tot en met 25-jarigen1) die van Saba naar Europees Nederland emigreren, 2013-2017
EmiAandeel (% jongeren met hoog huishoudinkomen)
Totaal geëmigreerd71
Geëmigreerd voor studie64
Niet geëmigreerd50
1) Geboren op de voormalig Nederlandse Antillen of Aruba.

Papiamentu

Een vertaling van dit bericht in het Papiamentu kan worden opgevraagd bij het CBS-kantoor op Bonaire via het mailadres: caribischnederland@cbs.nl