Zoekresultaten

23 resultaten voor keyword:luchtverontreiniging
23 resultaten voor keyword:luchtverontreiniging

Natuur vangt minder fijnstof af door schonere lucht

Bomen en planten filteren schadelijke fijnstofdeeltjes uit de lucht. Tussen 2013 en 2021 daalde de hoeveelheid fijnstof die bomen en planten jaarlijks afvangen met ruim een derde. Dit komt doordat er...

Artikelen

Natuurlijk kapitaal

Natuurlijk kapitaal gaat over de diensten die de natuurlijke omgeving levert aan de economie, zoals grondstoffen en recreatie. Het gaat zowel over de randvoorwaarden om dit in de toekomst te kunnen...

Dashboards

Ecosysteemomvang; ecosysteemtypen, regio

Oppervlakte van verschillende ecosysteemtypen in Nederland in vierkante kilometers per provincie

Cijfers

Bijna kwart bestelauto’s mag mogelijk zero-emissiezone niet in

Hoeveel bestelwagens waren er op 1 januari 2024 die te maken krijgen met de zero-emissiezones die sommige gemeentes per 1 januari 2025 in gaan stellen? Welke sector had de meeste bestelauto’s met een...

Artikelen

Bestelauto’s naar emissieklasse, 2020-2024

Gegevens over het aantal bestelauto’s naar emissieklasse in 2020, 2022 en 2024 en bedrijven met lage emissieklasse bestelauto’s naar bedrijfstak in 2022.

Cijfers

Bedrijfsvoertuigen actief; voertuigkenmerken, regio's, 1 januari

Actieve bedrijfsvoertuigen naar diverse kenmerken Vervoermiddelen (type), bouwjaar voertuig, regio's

Cijfers

1 op de 100 bedrijfsvoertuigen rijdt zonder schadelijke uitstoot

Op 1 januari 2023 was 1,2 procent van de bijna 1,2 miljoen bedrijfsvoertuigen emissieloos. Het aandeel emissieloze bedrijfsvoertuigen is in twee jaar tijd meer dan verdubbeld; op 1 januari 2021...

Artikelen

Verkeersprestaties vrachtvoertuigen; kilometers, bedrijfstakken

Kilometers en gemiddeld jaarkilometrage van vrachtauto’s en trekkers van bedrijven naar branche (SBI 2008), laadvermogen, milieuklasse en leeftijd

Cijfers

Meer mensen vinden milieu sterk vervuild

Van de volwassenen gaf 55% in 2017 aan dat lucht, bodem en water sterk verontreinigd zijn. Driekwart vindt dat er aan de natuur veel schade is toegebracht. Dit is hoger dan in 2012. Meer mensen zijn...

Artikelen

Helft oude diesels in Rotterdam in 2016 van de straat

Sinds er milieuzones zijn, gaat het aantal oude diesels (bouwjaar voor 2001) hard achteruit

Artikelen

Economie groeit, uitstoot broeikasgassen daalt

De uitstoot van CO2 nam echter met bijna 13 procent toe.

Artikelen

Broeikasgasemissies door de Nederlandse economie

Het verschil tussen de emissies van de Nederlandse economie en de emissies volgens de IPCC-berekening wordt besproken

Artikelen

Monitor materiaalstromen

In dit rapport wordt een monitor voor het meten van fysieke materiaalstromen in 2008 gepresenteerd.

Publicaties

Houtverbruik bij huishoudens

Zowel voor het duurzame energiebeleid als het beleid op het gebied van de luchtverontreiniging is het daarom van belang om kwantitatief inzicht te hebben in het stoken van hout door huishoudens.

Artikelen
Artikelen
Artikelen

Emissies naar lucht; broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen

beschrijving onderzoek naar emissies naar lucht; broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen.

Overig

Hoeveel uitstoot veroorzaakt de Nederlandse luchtvaart?

Uitstoot door de Nederlandse luchtvaartsector

Overig

Hoeveel uitstoot veroorzaakt de Nederlandse transportsector?

Uitstoot door de Nederlandse transportsector

Overig

Hoeveel uitstoot veroorzaakt het Nederlandse vervoer over water?

Uitstoot door Nederlandse binnenvaart- en zeeschepen

Overig

Hoeveel uitstoot veroorzaakt het Nederlandse vervoer over land?

Uitstoot door het Nederlandse spoor- en wegvervoer

Overig