Zoekresultaten

17 resultaten voor keyword:luchtverontreiniging
17 resultaten voor keyword:luchtverontreiniging
Artikelen

Emissies naar lucht; broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen

beschrijving onderzoek naar emissies naar lucht; broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen.

Overig

Aantal dieselauto’s met bouwjaar voor 2001 in de 4 grote steden

Aantal dieselauto’s met bouwjaar voor 2001 in de 4 grote steden

Cijfers

Monitor materiaalstromen

In dit rapport wordt een monitor voor het meten van fysieke materiaalstromen in 2008 gepresenteerd.

Publicaties

Hoeveel uitstoot veroorzaakt het Nederlandse vervoer over water?

Uitstoot door Nederlandse binnenvaart- en zeeschepen

Overig

Oordeel van volwassenen over natuur en milieu

Ruim de helft van de volwassenen in Nederland gaf in 2017 aan dat lucht, bodem en water sterk verontreinigd zijn.

Cijfers

Hoeveel uitstoot veroorzaakt het Nederlandse vervoer over land?

Uitstoot door het Nederlandse spoor- en wegvervoer

Overig

Meer mensen vinden milieu sterk vervuild

Van de volwassenen gaf 55% in 2017 aan dat lucht, bodem en water sterk verontreinigd zijn. Driekwart vindt dat er aan de natuur veel schade is toegebracht. Dit is hoger dan in 2012. Meer mensen zijn...

Artikelen

Helft oude diesels in Rotterdam in 2016 van de straat

Sinds er milieuzones zijn, gaat het aantal oude diesels (bouwjaar voor 2001) hard achteruit

Artikelen

Houtverbruik bij huishoudens

Zowel voor het duurzame energiebeleid als het beleid op het gebied van de luchtverontreiniging is het daarom van belang om kwantitatief inzicht te hebben in het stoken van hout door huishoudens.

Artikelen

Hoeveel uitstoot veroorzaakt de Nederlandse luchtvaart?

Uitstoot door de Nederlandse luchtvaartsector

Overig

Hoeveel uitstoot veroorzaakt de Nederlandse transportsector?

Uitstoot door de Nederlandse transportsector

Overig

Broeikasgasemissies door de Nederlandse economie

Het verschil tussen de emissies van de Nederlandse economie en de emissies volgens de IPCC-berekening wordt besproken

Artikelen
Artikelen

Economie groeit, uitstoot broeikasgassen daalt

De uitstoot van CO2 nam echter met bijna 13 procent toe.

Artikelen