Uitlaatgassen

Hoewel het aantal personenauto’s nog altijd toeneemt, daalt de uitstoot van verschillende luchtverontreinigende stoffen. Het gebruik van katalysatoren in auto’s heeft een gunstig effect. De uitstoot van koolmonoxide, stikstofoxiden en vluchtige organische stoffen is duidelijk afgenomen.

Uitstoot luchtverontreinigende stoffen door het wegverkeer

Uitstoot luchtverontreinigende stoffen door het wegverkeer

Uitstoot luchtverontreinigende stoffen door het wegverkeer

Voor lood geldt dat de emissie door het wegverkeer sinds 1997 nihil is. Superbenzine bevat nu namelijk een loodvervanger. De andere typen benzine zijn al sinds 1987 loodvrij. Door het gebruik van dieselolie met minder zwavel is bovendien de uitstoot van zwaveldioxide door het wegverkeer sterk afgenomen.

Van een paar stoffen is de uitstoot juist gestegen. De gestage toename van het broeikasgas kooldioxide, met ca. 40%, is een rechtstreeks gevolg van het toegenomen brandstofgebruik. De enorme stijging van een ander broeikasgas, lachgas (N2O), is vooral toe te schrijven aan het gebruik van katalysatoren in het wegverkeer. Bij de omzetting van de stikstofoxiden in het uitlaatgas komt namelijk een beetje N2O vrij. Waarschijnlijk zal bij de nieuwste generatie katalysatoren dit probleem verminderen.

Aandeel wegverkeer in uitstoot schadelijke stoffen, 1997

Aandeel wegverkeer in uitstoot schadelijke stoffen, 1997

John Klein

Bron: CBS, Kwartaalbericht Milieustatistieken, Jaargang 15, nr 4. Voorburg/Heerlen, 1998