CBS-bijdragen in De Bosatlas van Nederland

In vrijwel alle hoofdstukken van De Bosatlas van Nederland is gebruik gemaakt van CBS-informatie.

Hieronder staan ter illustratie twee pagina's uit het hoofdstuk Natuur en Milieu.

Lucht

Water