Zoekresultaten

20 resultaten voor keyword:levensverwachting bij geboorte
20 resultaten voor keyword:levensverwachting bij geboorte

Kerncijfers van diverse bevolkingsprognoses en waarneming

Bevolking; prognose en waarneming Omvang, groei, leeftijd, geboorte, vruchtbaarheid, sterfte en migratie

Cijfers

Gezonde levensverwachting; geslacht, leeftijd en onderwijsniveau

Gezonde levensverwachting, onderwijsniveau, ervaren gezondheid, psychische klachten, beperkingen

Cijfers

Bovenaan welvaartsladder bijna 25 jaar langer in goede gezondheid

In 2017/2020 was de levensverwachting in goede gezondheid van de meest welvarende mannen gemiddeld 25 jaar hoger dan van de minst welvarende mannen. Voor vrouwen verschilde dit 23 jaar. 65-jarigen...

Artikelen

Levensverwachting in Caribisch Nederland, 1998-2019

De levensverwachting in Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) voor de periode 1998-2019

Publicaties

Bijna 169 duizend mensen overleden in 2020, 10 procent meer dan verwacht

In 2020 overleden bijna 169 duizend mensen, ruim 15 duizend (10 procent) meer dan verwacht voor dit jaar. Vooral in het zuidoosten van Nederland stierven meer mensen dan verwacht.

Artikelen

Levensverwachting in 2019 toegenomen

Levensverwachting neemt in 2019 toe

Artikelen

Levensverwachting stijgt minder hard in Nederland en EU

De levensverwachting neemt zowel in Nederland als in de EU langzamer toe dan in voorgaande periodes. De grootste toename deed zich voor tussen 2003 en 2008. De levensverwachting in Nederland minder...

Artikelen

De levensverwachting meet de sterfte

De periode-levensverwachting als maat voor de sterfte, de cohort-levensverwachting als maat voor de levensduur.

Artikelen

Levensverwachting Nederlandse vrouwen loopt steeds meer achter

De levensverwachting van jongetjes in Nederland is 79,9 jaar (2014). In de EU hebben alleen de mannen in Zweden, Italië en Spanje een betere verwachting. Nederlandse meisjes kunnen 83,3 jaren...

Artikelen

Langer leven, maar meer jaren met lichte lichamelijke beperkingen

Nederlanders leven steeds langer, maar niet langer in een volledig goede gezondheid. Het aantal jaren met beperkingen neemt toe. Dat zijn vooral lichte beperkingen in horen, zien en mobiliteit. Het...

Artikelen

Levensverwachting in 2012 vrijwel onveranderd

De levensverwachting was in 2012 voor zowel mannen als vrouwen nagenoeg gelijk aan de levensverwachting in 2011. Naar verwachting zal de levensverwachting de komende jaren echter weer verder stijgen.

Artikelen

Regionale verschillen in sterfte verklaard

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het CBS hebben in 2011 voor de vierde keer de Regionale bevolkings- en huishoudensprognose met het model PEARL uitgebracht. In deze prognose spelen...

Artikelen

Welvarende mensen leven langer in goede gezondheid

Mannen uit een huishouden met een hoog inkomen leven gemiddeld ongeveer 8 jaar langer dan mannen met een gering inkomen. Bij vrouwen is dit verschil bijna 7 jaar. Het verschil in gezonde levensjaren...

Artikelen

Levensverwachting mannen neemt sterk toe

In 2011 was de levensverwachting bij geboorte voor vrouwen 82,9 jaar, tegen 79,2 jaar voor mannen. Vooral door een snellere stijging bij mannen is het verschil in levensverwachting tussen mannen en...

Artikelen

Bevolkingsprognose 2010-2060: sterkere vergrijzing, langere levensduur

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2011. Recente demografische ontwikkelingen en enkele aanpassingen in het prognosemodel liggen ten grondslag aan een nieuwe CBS-bevolkingsprognose die op enkele punten...

Artikelen

Gezonde levensverwachting korter bij lage inkomens

Mensen uit een huishouden met een inkomen onder de armoedegrens leven gemiddeld ongeveer 5 jaar korter dan mensen met een hoger inkomen. Het verschil in gezonde levensjaren bedraagt zelfs 14 jaar.

Artikelen

Pensioenaanspraken en vergrijzing

In dit artikel wordt dieper ingegaan op het toekomstige pensioeninkomen van Nederlanders.

Artikelen
Artikelen
Artikelen