Geboorte

Hoeveel kinderen worden er per jaar geboren?

Worden er in de zomer meer kinderen geboren dan in de winter?

Doorgaans worden er meer kinderen geboren in de (na)zomer dan in de rest van het jaar. Vijftig jaar geleden telden vooral de lentemaanden meer geboorten. Deze verschuiving heeft vooral in de jaren zeventig en tachtig plaatsgevonden en valt samen met de introductie van betrouwbare anticonceptie. Een mogelijke verklaring is dat paren het liefst een lentekind willen, maar dat er vaak meer tijd zit tussen het stoppen met anticonceptie en het zwanger worden dan mensen verwachten.

Niet alleen door het jaar heen varieert het geboortecijfer. Ook de dag van de week maakt uit. Zo worden er doorgaans minder kinderen geboren in het weekend dan op doordeweekse dagen.