Enkele ontwikkelingen rond de sterfte in langetermijn-perspectief

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2006