Enkele ontwikkelingen rond de sterfte in langetermijn-perspectief

8-1-2007 09:30

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2006