Gezonde levensverwachting korter bij lage inkomens

Mensen uit een huishouden met een inkomen onder de armoedegrens leven gemiddeld ongeveer 5 jaar korter dan mensen met een hoger inkomen. Het verschil in gezonde levensjaren bedraagt zelfs 14 jaar.

Kans op armoede gaat samen met een korter leven

In 2007 bedroeg de gemiddelde levensverwachting bij geboorte voor mannen 78,3 jaar en voor vrouwen 82,8 jaar. Voor mannen uit een huishouden met een inkomen beneden de lage-inkomensgrens bedroeg de levensverwachting bij de geboorte bijna 75 jaar. Bij mannen met een inkomen boven de lage-inkomensgrens was dat bijna 80 jaar. Bij vrouwen kwam het verschil in levensverwachting bij geboorte tussen de lage en de hogere inkomens ook uit op ongeveer 5 jaar.

Levensverwachting naar inkomenspositie, 2007

Levensverwachting naar inkomenspositie, 2007

Ook minder gezonde levensjaren voor de lage inkomens

Mensen met een kans op armoede leven niet alleen korter, ze brengen ook minder jaren door in goede gezondheid. Zo is bij mannen met een laag inkomen de levensverwachting bij geboorte in als goed ervaren gezondheid gemiddeld ruim 51 jaar, terwijl dat bij mannen met een hoger inkomen ruim 65 gezonde jaren is. Voor vrouwen geldt een vergelijkbaar verschil. Ook de levensverwachting bij geboorte zonder lichamelijke beperkingen of zonder chronische ziektes is bij de lage inkomens lager dan bij de mensen met hoger inkomen.

Gezonde levensverwachting bij geboorte naar inkomenspositie, 2004/2007

Gezonde levensverwachting bij geboorte naar inkomen, 2004/2007

Ook 65-jarigen onder de armoedegrens leven korter en zijn ongezonder

Op hogere leeftijd is het verschil in levensverwachting tussen lage en hogere inkomens iets minder groot dan bij geboorte. Mannen van 65 jaar met een kans op armoede leven gemiddeld nog ongeveer 16 jaar, ruim 2 jaar korter dan bij mannen met een hoger inkomen. Voor vrouwen van 65 bedraagt het verschil bijna 3 jaar. Ook voor de levensverwachting in als goed ervaren gezondheid of zonder lichamelijke beperkingen bestaan er bij de 65-jarige mannen en vrouwen behoorlijke verschillen tussen de lage en de hogere inkomens. Voor de levensverwachting zonder chronische aandoeningen is er alleen bij mannen een verschil.

Gezonde levensverwachting bij 65 jaar naar inkomenspositie, 2004/2007

Gezonde levensverwachting bij 65 jaar naar inkomen, 2004/2007

Marion van den Brakel en Kim Knoops

Bron: Lage inkomens, kans op armoede en sociale uitsluiting 2009