Zoekresultaten

112 resultaten voor keyword:levensverwachting
112 resultaten voor keyword:levensverwachting

Pagina 1 van 5

Forse toename vrouwelijke honderdplussers

Op 1 januari 2008 telde ons land 1 486 inwoners van 100 jaar of ouder. Dat waren er 91 meer dan in 2007.

Artikelen

Is de CBS-prognose van de levensverwachting te conservatief?

Het CBS heeft de prognose van de levensverwachting voor de lange termijn onlangs omhoog bijgesteld. In de nieuwe prognose verwacht het CBS dat de levensverwachting voor mannen in 2060 zal toenemen...

Artikelen

Levensverwachting snel toegenomen

In 2007 bedroeg het verwachte aantal levensjaren van pasgeboren meisjes 82,3 jaar en die van jongens 78,0 jaar. Vooral sinds 2002 is de levensverwachting sterk gestegen.

Artikelen

Verschil in levensverwachting mannen en vrouwen wordt kleiner

De levensverwachting van in Nederland geboren meisjes in 2008 bedroeg 82,3 jaar. Dat is 4 jaar hoger dan die van jongens (78,3 jaar).

Artikelen

Trends in Nederland 2017

Trends in Nederland 2017 is de nieuwste jaarpublicatie van het CBS, digitale opvolger van het Statistisch Jaarboek

Artikelen

Overlevingskansen

Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2011. In 2009 was de levensverwachting van pasgeboren jongens 78,5 jaar (grafi ek 1). In 1950 was dit nog 70,3 jaar. Deze stijging in de levensverwachting van jongens...

Artikelen

Leeftijd is meer dan een getal: subjectieve levensverwachting onder Nederlandse ouderen

Dit onderzoek combineert twee perspectieven van het ouder worden, namelijk subjectieve leeftijd (afstand vanaf de geboorte) en subjectieve resterende levensverwachting (afstand tot de dood). Beide...

Artikelen

Sterfte

Hoeveel mensen overlijden wekelijks in Nederland, wat is de levensverwachting van mannen en vrouwen?

Dashboards
Artikelen

Kernprognose 2015-2060: inwonertal, geboorte, sterfte, migratie en levensverwachting naar leeftijd

Kernprognose 2015-2060: inwonertal, geboorte, sterfte, migratie en levensverwachting naar leeftijd

Cijfers

Resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd: vervolgonderzoek

Bij de uitwerking van het voorstel tot flexibilisering van de ingang van de AOW bestaatbehoefte aan betrouwbare en publiek toegankelijke statistische informatie over de gemiddelderesterende...

Artikelen
Artikelen
Artikelen

Levensverwachting 65-jarige 5 jaar hoger sinds AOW-wet

65-jarigen leven gemiddeld nog 19,7 jaar, deze levensverwachting in 2015 is 5 jaar hoger dan in 1956, toen de AOW inging

Artikelen

Verschil levensverwachting hoog- en laagopgeleid groeit

De levensverwachting van hoogopgeleide 65-jarigen is de afgelopen jaren toegenomen, terwijl die van laagopgeleiden gelijk bleef. Laagopgeleiden hebben vaker dan hoogopgeleiden beperkingen aan het...

Artikelen

Levensverwachting zonder chronische ziektes

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2011. De levensverwachting zonder chronische ziektes geeft een indicatie van de kwaliteit van het (resterende) leven. Deze maat is gebaseerd op het vóórkomen van een...

Artikelen

Overlevingskansen

In 1950 hadden pasgeboren jongens een levensverwachting van 70,4 jaar, tegen 76,0 jaar in 2002.Deze verbetering van hun levensverwachting vond grotendeels plaats vanaf het midden van de jaren...

Artikelen

Resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd; een verkennend onderzoek

Bij de flexibilisering van de ingang van de AOW bestaat behoefte aan statistische informatie over de gemiddelde resterende levensverwachting bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd. Aan het CBS is...

Artikelen

Hoe lang leefden wij?

Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2005

Artikelen

65-jarige mannen hebben nog 11 gezonde levensjaren voor de boeg

Mannen en vrouwen worden steeds ouder. Maar lang niet iedereen brengt die extra levensjaren ook in een goede gezondheid door.

Artikelen

De verschillende dimensies van de levensverwachting zonder lichamelijke beperkingen

Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2010. De levensverwachting zonder lichamelijke beperkingen is een maat die aangeeft hoeveel jaren iemand naar verwachting nog kan leven zonder beperkingen op het gebied...

Artikelen

Naar een betere gezonde levensverwachting

Een evaluatie van bestaande statistieken over gezonde levensverwachting. Op 23 maart 2011 is een herziene versie van dit rapport uitgebracht. De correctie betreft de titel en de labels in figuur 1 op...

Artikelen
Artikelen

Levensverwachting mannen neemt sterk toe

In 2011 was de levensverwachting bij geboorte voor vrouwen 82,9 jaar, tegen 79,2 jaar voor mannen. Vooral door een snellere stijging bij mannen is het verschil in levensverwachting tussen mannen en...

Artikelen