Overledenen; kerncijfers

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kerncijfers over overleden personen onder inwoners van Nederland naar geslacht.
De kerncijfers omvatten totalen en verhoudingscijfers van overledenen, zuigelingensterfte, overledenen jonger dan vier weken en perinatale sterfte (zowel na een zwangerschapsduur van 24 of meer weken als na een zwangerschap van 28 of meer weken). Ook de levensverwachting bij de geboorte en de gemiddelde leeftijd bij overlijden zijn beschikbaar in de tabel.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1950

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitieve cijfers.

Wijzigingen per 15 augustus 2023:
De definitieve cijfers over 2022 zijn toegevoegd;

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het 4e kwartaal van 2024 worden de definitieve cijfers over 2023 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Overledenen
Personen die zijn overleden waarbij een bevoegde arts een overlijdensakte heeft ondertekend.
Overledenen, relatief
Overledenen per duizend van de gemiddelde bevolking.

Overledene:
Persoon die is overleden waarbij een bevoegde arts een overlijdensakte heeft ondertekend.
Overledenen gestandaardiseerd
Sterftecijfer waarbij de invloed van de bevolking naar leeftijd en geslacht is uitgeschakeld.
De functie van een gestandaardiseerd sterftecijfer is de sterfte in verschillende jaren beter vergelijkbaar te maken. Dit speelt vooral als een bevolking in de tijd gezien een verandering in leeftijdsopbouw doormaakt, bijvoorbeeld door vergrijzing.
De gemiddelde bevolking naar leeftijd en geslacht van Nederland over 1990 heeft als standaardbevolking gediend.

Overledene:
Persoon die is overleden waarbij een bevoegde arts een overlijdensakte heeft ondertekend.
Zuigelingensterfte
Levendgeborenen die vóór de eerste verjaardag zijn overleden.

Levendgeborene:
Kind dat na geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.

Zuigelingensterfte, relatief
Zuigelingensterfte per duizend levendgeborenen.

Zuigelingensterfte:
Levendgeborenen die vóór de eerste verjaardag zijn overleden.

Levendgeborene:
Kind dat na de geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.

Overledenen jonger dan 4 weken
Levendgeboren kinderen die binnen 4 weken na de geboorte zijn overleden.

Levendgeborene:
Kind dat na de geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.

In deze tabel beschikbaar vanaf 1996.
Overledenen jonger dan 4 weken, relatief
Levendgeborenen die binnen 4 weken na de geboorte zijn overleden per duizend levendgeborenen.

Levendgeborene:
Kind dat na de geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.

In deze tabel beschikbaar vanaf 1996.
Perinatale sterfte (24+)
Doodgeborenen (24+) plus overleden baby's binnen een week na de geboorte.

Doodgeborene (24+):
Kind dat na aan zwangerschapsduur van ten minste 24 weken ter wereld is gekomen en na de geboorte geen enkel teken van leven heeft vertoond (ademhaling, hartactie, spieractie).
In Nederland dient sinds 1991 aangifte van een doodgeboren kind te worden gedaan indien een kind levenloos wordt geboren na een zwangerschapsduur langer dan 24 weken. Indien de zwangerschap minder dan 24 weken heeft geduurd mag men aangifte doen maar dit is niet verplicht. In de cijfers zijn deze aangiften buiten beschouwing gelaten.

Perinatale sterfte (24+), relatief
Perinatale sterfte per duizend levendgeborenen plus doodgeborenen na een zwangerschapsduur van ten minste 24 weken.

Levendgeborene:
Kind dat na geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.

Doodgeborene (24+):
Kind dat na aan zwangerschapsduur van ten minste 24 weken ter wereld is gekomen en na de geboorte geen enkel teken van leven heeft vertoond (ademhaling, hartactie, spieractie).
In Nederland dient sinds 1991 aangifte van een doodgeboren kind te worden gedaan indien een kind levenloos wordt geboren na een zwangerschapsduur langer dan 24 weken. Indien de zwangerschap minder dan 24 weken heeft geduurd mag men aangifte doen maar dit is niet verplicht. In de cijfers zijn deze aangiften buiten beschouwing gelaten.

In deze tabel zijn de cijfers naar geslacht beschikbaar vanaf 1996.
Perinatale sterfte (28+)
Doodgeborenen (28+) plus overleden baby's binnen een week na de geboorte.

Doodgeborene:
Kind dat na aan zwangerschapsduur van ten minste 28 weken ter wereld is gekomen en na de geboorte geen enkel teken van leven heeft vertoond (ademhaling, hartactie, spieractie).
Deze definitie is volgens de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).
In Nederland dient sinds 1991 aangifte van een doodgeboren kind te worden gedaan indien een kind levenloos wordt geboren na een zwangerschapsduur langer dan 24 weken. Indien de zwangerschap minder dan 24 weken heeft geduurd mag men aangifte doen maar dit is niet verplicht.

In deze tabel zijn de cijfers naar geslacht beschikbaar vanaf 1996.
Perinatale sterfte (28+), relatief
Perinatale sterfte per duizend levendgeborenen plus doodgeborenen na een zwangerschapsduur van ten minste 28 weken.

Levendgeborene:
Kind dat na geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.

Doodgeborene:
Kind dat na aan zwangerschapsduur van ten minste 28 weken ter wereld is gekomen en na de geboorte geen enkel teken van leven heeft vertoond (ademhaling, hartactie, spieractie).
Deze definitie is volgens de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).
In Nederland dient sinds 1991 aangifte van een doodgeboren kind te worden gedaan indien een kind levenloos wordt geboren na een zwangerschapsduur langer dan 24 weken. Indien de zwangerschap minder dan 24 weken heeft geduurd mag men aangifte doen maar dit is niet verplicht.

In deze tabel zijn de cijfers naar geslacht beschikbaar vanaf 1996.
Levensverwachting bij geboorte
Het aantal te verwachten levensjaren bij de geboorte.
Gemiddelde leeftijd bij overlijden
Het rekenkundig gemiddelde van alle leeftijden van overleden personen.

Leeftijd:
Leeftijd op 31 december in het jaar van overlijden indien de persoon nog in leven zou zijn geweest. Te berekenen als jaar van overlijden min geboortejaar.