Prognose bevolking; geslacht en leeftijd, 2022-2070

Prognose bevolking; geslacht en leeftijd, 2022-2070

Geslacht Leeftijd Perioden Bevolking op 1 januari (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2070 20.599.185
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 2070 212.649
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar 2070 213.834
Totaal mannen en vrouwen 2 jaar 2070 215.017
Totaal mannen en vrouwen 3 jaar 2070 215.788
Totaal mannen en vrouwen 4 jaar 2070 216.180
Totaal mannen en vrouwen 5 jaar 2070 216.252
Totaal mannen en vrouwen 6 jaar 2070 216.084
Totaal mannen en vrouwen 7 jaar 2070 215.689
Totaal mannen en vrouwen 8 jaar 2070 215.107
Totaal mannen en vrouwen 9 jaar 2070 214.333
Totaal mannen en vrouwen 10 jaar 2070 213.368
Totaal mannen en vrouwen 11 jaar 2070 212.263
Totaal mannen en vrouwen 12 jaar 2070 211.077
Totaal mannen en vrouwen 13 jaar 2070 209.873
Totaal mannen en vrouwen 14 jaar 2070 208.785
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar 2070 207.912
Totaal mannen en vrouwen 16 jaar 2070 207.381
Totaal mannen en vrouwen 17 jaar 2070 207.320
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar 2070 211.492
Totaal mannen en vrouwen 19 jaar 2070 217.629
Totaal mannen en vrouwen 20 jaar 2070 222.870
Totaal mannen en vrouwen 21 jaar 2070 226.329
Totaal mannen en vrouwen 22 jaar 2070 229.225
Totaal mannen en vrouwen 23 jaar 2070 232.153
Totaal mannen en vrouwen 24 jaar 2070 234.966
Totaal mannen en vrouwen 25 jaar 2070 237.931
Totaal mannen en vrouwen 26 jaar 2070 241.245
Totaal mannen en vrouwen 27 jaar 2070 244.775
Totaal mannen en vrouwen 28 jaar 2070 248.363
Totaal mannen en vrouwen 29 jaar 2070 251.872
Totaal mannen en vrouwen 30 jaar 2070 255.162
Totaal mannen en vrouwen 31 jaar 2070 258.038
Totaal mannen en vrouwen 32 jaar 2070 260.721
Totaal mannen en vrouwen 33 jaar 2070 263.208
Totaal mannen en vrouwen 34 jaar 2070 265.142
Totaal mannen en vrouwen 35 jaar 2070 266.429
Totaal mannen en vrouwen 36 jaar 2070 267.136
Totaal mannen en vrouwen 37 jaar 2070 267.334
Totaal mannen en vrouwen 38 jaar 2070 267.282
Totaal mannen en vrouwen 39 jaar 2070 266.106
Totaal mannen en vrouwen 40 jaar 2070 264.509
Totaal mannen en vrouwen 41 jaar 2070 262.052
Totaal mannen en vrouwen 42 jaar 2070 258.876
Totaal mannen en vrouwen 43 jaar 2070 255.446
Totaal mannen en vrouwen 44 jaar 2070 251.812
Totaal mannen en vrouwen 45 jaar 2070 247.653
Totaal mannen en vrouwen 46 jaar 2070 241.460
Totaal mannen en vrouwen 47 jaar 2070 235.449
Totaal mannen en vrouwen 48 jaar 2070 233.221
Totaal mannen en vrouwen 49 jaar 2070 232.584
Totaal mannen en vrouwen 50 jaar 2070 232.296
Totaal mannen en vrouwen 51 jaar 2070 230.270
Totaal mannen en vrouwen 52 jaar 2070 230.547
Totaal mannen en vrouwen 53 jaar 2070 231.874
Totaal mannen en vrouwen 54 jaar 2070 229.167
Totaal mannen en vrouwen 55 jaar 2070 231.793
Totaal mannen en vrouwen 56 jaar 2070 227.055
Totaal mannen en vrouwen 57 jaar 2070 229.635
Totaal mannen en vrouwen 58 jaar 2070 231.595
Totaal mannen en vrouwen 59 jaar 2070 234.162
Totaal mannen en vrouwen 60 jaar 2070 233.111
Totaal mannen en vrouwen 61 jaar 2070 231.545
Totaal mannen en vrouwen 62 jaar 2070 226.476
Totaal mannen en vrouwen 63 jaar 2070 227.721
Totaal mannen en vrouwen 64 jaar 2070 227.629
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar 2070 231.130
Totaal mannen en vrouwen 66 jaar 2070 235.601
Totaal mannen en vrouwen 67 jaar 2070 235.872
Totaal mannen en vrouwen 68 jaar 2070 236.969
Totaal mannen en vrouwen 69 jaar 2070 239.117
Totaal mannen en vrouwen 70 jaar 2070 233.601
Totaal mannen en vrouwen 71 jaar 2070 229.804
Totaal mannen en vrouwen 72 jaar 2070 221.115
Totaal mannen en vrouwen 73 jaar 2070 215.895
Totaal mannen en vrouwen 74 jaar 2070 212.648
Totaal mannen en vrouwen 75 jaar 2070 213.537
Totaal mannen en vrouwen 76 jaar 2070 209.155
Totaal mannen en vrouwen 77 jaar 2070 206.519
Totaal mannen en vrouwen 78 jaar 2070 204.147
Totaal mannen en vrouwen 79 jaar 2070 199.562
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar 2070 188.080
Totaal mannen en vrouwen 81 jaar 2070 180.772
Totaal mannen en vrouwen 82 jaar 2070 175.358
Totaal mannen en vrouwen 83 jaar 2070 168.240
Totaal mannen en vrouwen 84 jaar 2070 157.299
Totaal mannen en vrouwen 85 jaar 2070 147.517
Totaal mannen en vrouwen 86 jaar 2070 136.059
Totaal mannen en vrouwen 87 jaar 2070 128.268
Totaal mannen en vrouwen 88 jaar 2070 121.687
Totaal mannen en vrouwen 89 jaar 2070 112.677
Totaal mannen en vrouwen 90 jaar 2070 98.265
Totaal mannen en vrouwen 91 jaar 2070 87.087
Totaal mannen en vrouwen 92 jaar 2070 74.587
Totaal mannen en vrouwen 93 jaar 2070 63.819
Totaal mannen en vrouwen 94 jaar 2070 53.068
Totaal mannen en vrouwen 95 jaar 2070 44.432
Totaal mannen en vrouwen 96 jaar 2070 35.725
Totaal mannen en vrouwen 97 jaar 2070 28.881
Totaal mannen en vrouwen 98 jaar 2070 21.767
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat prognosecijfers over de bevolking van Nederland naar geslacht en leeftijd op 1 januari.

Gegevens beschikbaar: 2021-2070

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per 16 december 2022:
Deze tabel is stopgezet.
Zie paragraaf 3 voor de opvolger van deze tabel.

Wijzigingen per 16 december 2021:
Geen, dit is een nieuwe tabel waarin de voorgaande prognose is bijgesteld op basis van de inmiddels beschikbaar gekomen waarnemingen. De prognoseperiode loopt nu van 2021 tot 2070.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De verschijningsfrequentie van deze tabel is eenmalig. In december 2022 wordt een nieuwe tabel gepubliceerd met de prognose van de bevolking naar geslacht en leeftijd.

Toelichting onderwerpen

Bevolking op 1 januari
De bewoners van een bepaald gebied.
In de CBS-bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.