Revisie gezonde levensverwachting naar onderwijsniveau

© Hollandse Hoogte / Robin Utrecht
Methodebeschrijving naar aanleiding van de revisie van de methode om de statistieken over gezonde levensverwachting naar onderwijsniveau te bepalen.
In overleg met het RIVM heeft het CBS een herziening doorgevoerd van de methode waarmee statistieken over (gezonde) levensverwachting naar onderwijsniveau worden bepaald. Door beter gebruik te maken van de beschikbare data en aan te sluiten bij de methode die voor de reguliere statistieken over levensverwachting wordt gebruikt, is de schatting van deze statistieken verfijnd.