Zoekresultaten

42 resultaten voor keyword:langdurige zorg
42 resultaten voor keyword:langdurige zorg

Pagina 1 van 2

Gebruik van rechtsbijstand naar zorggebruik, 2018-2020

Deze publicatie geeft inzicht in hoeverre personen met een toevoeging voor de rechtsbijstand gebruik maken van zorg voor de jaren 2018-2020.

Cijfers

Jeugdzorgjongeren na hun 18e verjaardag, 2019

De tabel beschrijft hoe het de jongeren met jeugdzorg, die in 2019 achttien jaar zijn geworden, vervolgens vergaat in 2019 en 2020 op een aantal terreinen: vervolgzorg, werk, inkomen, schulden,...

Cijfers

Jeugdzorgjongeren na hun 18e verjaardag, 2018

tabel beschrijft hoe het de jongeren met jeugdzorg, die in 2018 achttien jaar zijn geworden, vervolgens vergaat in 2018 en 2019 op een aantal terreinen: vervolgzorg, werk, inkomen, schulden,...

Cijfers

Nederlandse gezondheidsuitgaven op tiende plaats in Europa

Nederland gaf in 2018 en 2019 10 procent van het bruto binnenlands product uit aan gezondheidszorg. Binnen Europa geven 9 landen meer en 21 landen minder uit. In Nederland wordt relatief veel geld...

Artikelen

Instroom Wet langdurige zorg Den Haag

Onderzoek naar instroom in wlz in Den Haag

Cijfers

Helft tachtigplussers had laatste levensjaar een kind in de buurt wonen

Van de in 2017 overleden tachtigplussers die het laatste levensjaar thuis woonden had meer dan de helft een kind op minder dan 5 kilometer afstand wonen. Bijna de helft van alle overleden...

Artikelen

Jeugdzorgjongeren na hun 18e verjaardag, 2017

De tabel beschrijft hoe het de jongeren met jeugdzorg, die in 2017 achttien jaar zijn geworden, vervolgens vergaat in 2017 en 2018 op een aantal terreinen: vervolgzorg, werk, inkomen, schulden,...

Cijfers

Energieverbruik zorgvastgoed, 2017

Dashboard waarin het energieverbruik van gebouwen waarin langdurige zorg plaatsvindt, is opgenomen, 2017

Cijfers

Jeugdzorgjongeren na hun 18e verjaardag, 2016

De tabel beschrijft hoe het de jongeren met jeugdzorg, die in 2016 achttien jaar zijn geworden, vervolgens vergaat in 2016 en 2017 op een aantal terreinen: vervolgzorg, werk, inkomen, schulden,...

Cijfers

Publiek-gefinancierde zorginstellingen; financiële kengetallen, 2007-2014

ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, verpleeghuiszorg, verzorgingshuiszorg, thuiszorg, maatschappelijke opvang

Cijfers

Ontwikkelingen rente WLZ Zorginstellingen 1991-2015

Ontwikkeling van de rentelasten van WLZ zorginstellingen tussen 1991 en 2015

Artikelen

Publiek-gefinancierde zorginstellingen; financiën en pers., 2006-2014

geestelijke gezondheidszorg, verpleeghuiszorg, verzorgingshuiszorg, gehandicaptenzorg, maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, daklozen

Cijfers

Werknemer met vaste baan zorgt vaker dan flexwerker

1,2 miljoen werknemers hadden in 2015 te maken met langdurige zorg voor naasten. 57 procent verleende die zorg zelf.

Artikelen

Eigen bijdrage langdurige zorg aan huis gestegen

De eigen bijdrage voor langdurige zorg thuis was in 2015 gemiddeld ruim 47 euro per vier weken, 11 euro meer dan in 2014

Artikelen

Gemiddelde Zvw-kosten van personen met langdurige zorg

De gemiddelde Zvw-kosten van personen met langdurige zorg, met of zonder verblijf, in 2012, 2013 en/of 2014.

Cijfers

Steeds meer mannen in een zorginstelling

In tien jaar tijd is het aantal mannen dat langdurig in een zorginstelling verblijft toegenomen met 28 procent. Het aantal vrouwen is juist afgenomen. In november 2014 zaten ruim 245 duizend...

Artikelen

Zorglasten per Nederlander ruim 5 300 euro

De totale zorglasten per Nederlander bedroegen in 2014 gemiddeld ruim 5 300 euro. In 2006, het jaar dat de Zorgverzekeringswet werd ingevoerd, was dit bijna 4 000 euro.

Artikelen

Vooral banenverlies langdurige zorg

In de langdurige zorg gingen vorig jaar bijna 6 duizend voltijdbanen verloren en ruim duizend in de jeugdzorg. Dat is 2 procent van alle voltijdbanen in deze zorgsectoren. Dit meldt CBS.

Artikelen

Vooronderzoek Financiële Gevolgen van de Hervorming Langdurige Zorg voor Langdurig Zorggebruikers

Onderzoek naar de mogelijkheden om cijfers samen te stellen over de gevolgen van de hervorming langdurige zorg

Cijfers

Regionale verschillen in langdurige zorg niet alleen verklaard door aandeel ouderen

De leeftijdsverdeling van de bevolking is de belangrijkste voorspeller voor AWBZ-zorggebruik door ouderen en chronisch zieken. Maar niet alleen leeftijd, ook andere factoren spelen mee in een hogere...

Artikelen

Maatwerk voor iedereen

Statistische thema’s samenbrengen tot op maat gesneden onderzoek voor klanten. Ook dat is een onderdeel van de dienstverlening van CBS. Het Centrum voor Beleidsstatistiek (CvB) heeft zich hierin...

Artikelen

Kleiner deel van 65-plussers maakt gebruik van langdurige zorg

Bijna 950 duizend personen maakten in 2012 gebruik van langdurige zorg. Door de vergrijzing is dit aantal sterk gestegen in 2004-2012. Doordat de 65-plusbevolking harder steeg dan het aantal met...

Artikelen

Meer begeleiding langdurig zieken, gehandicapten en ouderen in noorden, oosten en Limburg dan elders

Nederland telde in 2012 ruim 250 duizend langdurig zieken, gehandicapten of ouderen die begeleiding nodig hadden bij het organiseren van praktische zaken in het dagelijks leven. Deze vorm van zorg...

Artikelen