Zoekresultaten

33 resultaten voor keyword:langdurige zorg
33 resultaten voor keyword:langdurige zorg

Pagina 1 van 2

Monitor Langdurige Zorg: snel inspelen op actuele vragen

De Monitor Langdurige Zorg (MLZ) bestaat tien jaar.

Artikelen

Zorguitgaven internat. vergelijkbaar; functies, financiering, 1998-2022

Uitgaven aan gezondheidszorg internationaal vergelijkbaar functies en financiering

Cijfers

Werkzame beroepsbevolking; positie in de werkkring

Werkzame beroepsbevolking, flexwerker, zzp Positie in de werkkring, geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, arbeidsduur

Cijfers

Nederlandse gezondheidsuitgaven op tiende plaats in Europa

Nederland gaf in 2018 en 2019 10 procent van het bruto binnenlands product uit aan gezondheidszorg. Binnen Europa geven 9 landen meer en 21 landen minder uit. In Nederland wordt relatief veel geld...

Artikelen

Helft tachtigplussers had laatste levensjaar een kind in de buurt wonen

Van de in 2017 overleden tachtigplussers die het laatste levensjaar thuis woonden had meer dan de helft een kind op minder dan 5 kilometer afstand wonen. Bijna de helft van alle overleden...

Artikelen

Publiek-gefinancierde zorginstellingen; financiële kengetallen, 2007-2014

ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, verpleeghuiszorg, verzorgingshuiszorg, thuiszorg, maatschappelijke opvang

Cijfers

Ontwikkelingen rente WLZ Zorginstellingen 1991-2015

Ontwikkeling van de rentelasten van WLZ zorginstellingen tussen 1991 en 2015

Artikelen

Publiek-gefinancierde zorginstellingen; financiën en pers., 2006-2014

geestelijke gezondheidszorg, verpleeghuiszorg, verzorgingshuiszorg, gehandicaptenzorg, maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, daklozen

Cijfers

Werknemer met vaste baan zorgt vaker dan flexwerker

1,2 miljoen werknemers hadden in 2015 te maken met langdurige zorg voor naasten. 57 procent verleende die zorg zelf.

Artikelen

Eigen bijdrage langdurige zorg aan huis gestegen

De eigen bijdrage voor langdurige zorg thuis was in 2015 gemiddeld ruim 47 euro per vier weken, 11 euro meer dan in 2014

Artikelen

Steeds meer mannen in een zorginstelling

In tien jaar tijd is het aantal mannen dat langdurig in een zorginstelling verblijft toegenomen met 28 procent. Het aantal vrouwen is juist afgenomen. In november 2014 zaten ruim 245 duizend...

Artikelen

Zorglasten per Nederlander ruim 5 300 euro

De totale zorglasten per Nederlander bedroegen in 2014 gemiddeld ruim 5 300 euro. In 2006, het jaar dat de Zorgverzekeringswet werd ingevoerd, was dit bijna 4 000 euro.

Artikelen

Vooral banenverlies langdurige zorg

In de langdurige zorg gingen vorig jaar bijna 6 duizend voltijdbanen verloren en ruim duizend in de jeugdzorg. Dat is 2 procent van alle voltijdbanen in deze zorgsectoren. Dit meldt CBS.

Artikelen

Regionale verschillen in langdurige zorg niet alleen verklaard door aandeel ouderen

De leeftijdsverdeling van de bevolking is de belangrijkste voorspeller voor AWBZ-zorggebruik door ouderen en chronisch zieken. Maar niet alleen leeftijd, ook andere factoren spelen mee in een hogere...

Artikelen

Maatwerk voor iedereen

Statistische thema’s samenbrengen tot op maat gesneden onderzoek voor klanten. Ook dat is een onderdeel van de dienstverlening van CBS. Het Centrum voor Beleidsstatistiek (CvB) heeft zich hierin...

Artikelen

Kleiner deel van 65-plussers maakt gebruik van langdurige zorg

Bijna 950 duizend personen maakten in 2012 gebruik van langdurige zorg. Door de vergrijzing is dit aantal sterk gestegen in 2004-2012. Doordat de 65-plusbevolking harder steeg dan het aantal met...

Artikelen

Meer begeleiding langdurig zieken, gehandicapten en ouderen in noorden, oosten en Limburg dan elders

Nederland telde in 2012 ruim 250 duizend langdurig zieken, gehandicapten of ouderen die begeleiding nodig hadden bij het organiseren van praktische zaken in het dagelijks leven. Deze vorm van zorg...

Artikelen

Bijna 6 procent van volwassenen indicatie voor langdurige zorg

Eind 2012 had 5,6 procent van de Nederlandse bevolking van 18 jaar of ouder een indicatie voor langdurige zorg gefinancierd vanuit de AWBZ. Dit aandeel loopt flink op met de leeftijd en verschilt per...

Artikelen

Overheidstekort 4,1 procent in 2012

Het tekort van de Nederlandse overheid in 2012 daalde tot 4,1 procent van het bruto binnenlands product (bbp). De overheidsschuld steeg tot 71,2 procent van het bbp.

Artikelen

Minder langdurige zorg voor 65-79-jarigen

Sociaal Bestek, november 2012

Artikelen

Gezondheid en zorg in cijfers 2012

In Gezondheid en zorg in cijfers 2012 doet het CBS verslag van nieuwe cijfers of interessante ontwikkelingen in de statistieken over gezondheid en zorg.

Publicaties

Tekort AWBZ opnieuw meer dan 3 miljard

Terwijl de uitgaven aan langdurige zorg in het kader van de AWBZ de afgelopen jaren steeds toenamen, bleven de inkomsten achter. In 2011 kwam het tekort uit op 3,3 miljard euro. Het was het derde...

Artikelen

Consumptie huishoudens fors gedaald

De consumptieve bestedingen door huishoudens zijn in het derde kwartaal van 2011 met 1,2 procent gedaald ten opzichte van een jaar eerder. De overheidsconsumptie bleef in deze periode gelijk.

Artikelen

Sterke stijging uitgaven AWBZ

De afgelopen tien jaar zijn de uitgaven aan de AWBZ met bijna drie kwart toegenomen. Dat is onder meer toe te schrijven aan de vergrijzing, een ruimer indicatiebeleid en de persoonsgebondenbudgetten.

Artikelen

Ontwikkelingen rente AWBZ-zorginstellingen, 1986-2007

Dit rapport schetst de ontwikkelingen van 1986-2007 van de werkelijke rentepercentages en rentelasten van AWBZ-zorginstellingen. Verder worden de gerealiseerde rentelasten vergeleken met de door de...

Artikelen