Bijna 6 procent van volwassenen indicatie voor langdurige zorg

Eind 2012 had 5,6 procent van de Nederlandse bevolking van 18 jaar of ouder een indicatie voor langdurige zorg gefinancierd vanuit de AWBZ. Dit aandeel loopt flink op met de leeftijd en verschilt per regio.

Vooral voor ouderen

Bijna 750 duizend volwassenen hadden eind 2012 een indicatie voor AWBZ-gefinancierde zorg (5,6 procent). Voor ruim 402 duizend personen ging het om zorg zonder verblijf en voor bijna 345 duizend voor zorg met verblijf.

Het aandeel personen met een indicatie neemt toe met de leeftijd, van bijna 3 procent onder de 18- tot 35-jarigen tot bijna 75 procent van de 90-plussers. Vanaf 85-jarige leeftijd gaat het merendeel om zorg met verblijf.

Aandeel volwassenen met een indicatie voor AWBZ-zorg naar leeftijd, 2012*

Aandeel volwassenen met een indicatie voor AWBZ-zorg naar leeftijd, 2012*

Grote regionale verschillen

Er zijn grote regionale verschillen in het aandeel personen met een indicatie voor AWBZ-zorg. Zo had 1,7 procent van de volwassenen in zorgkantoorregio Amstelland en De Meerlanden een indicatie voor zorg zonder verblijf, tegenover 4,2 procent in zorgkantoorregio Twente. Bij de indicaties voor zorg met verblijf is de regionale spreiding kleiner.

Aandeel volwassenen met een indicatie zorg zonder verblijf per zorgkantoorregio, 2012*

Aandeel volwassenen met een indicatie zorg zonder verblijf per zorgkantoorregio, 2012*

Mirthe Bronsveld-de Groot

Bronnen: