Overheidstekort 4,1 procent in 2012

  • Overheidstekort daalt langzaam
  • Inkomsten gegroeid door extra belastingen en aardgasbaten
  • Schuld overheid opgelopen tot 71,2 procent van bbp
  • Hulp aan Europese landen verhoogt schuld met 1,6 procent bbp

Het tekort van de Nederlandse overheid in 2012 daalde tot 4,1 procent van het bruto binnenlands product (bbp). De overheidsschuld steeg tot 71,2 procent van het bbp. Hiermee overschrijden het tekort en de schuld al vier jaren achtereen de Europese normen. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

De overheidsuitgaven namen in 2012 licht toe. Zij waren 24 miljard euro hoger dan de inkomsten. De lasten in het kader van de AWBZ groeiden met bijna 3 miljard euro fors, ruim 10 procent. De uitgaven aan de basiszorgverzekering bleven daarentegen voor het eerst in jaren stabiel. Aan AOW-uitkeringen werd 1,4 miljard euro meer uitgegeven. De hogere werkloosheid leidde tot 0,8 miljard euro extra uitkeringslasten, bijna 20 procent meer dan in 2011. De overheidsinvesteringen, salarislasten en subsidies daalden, net als vorig jaar.

De inkomsten van de overheid waren 5 miljard euro hoger dan vorig jaar dankzij hogere inkomsten uit loon- en inkomstenbelasting en sociale premies. Deze brachten ruim 4 miljard meer op dan in 2011. Voor een belangrijk deel kwam dit door de zorgverzekeringpremies. Verder ontving de staat ruim 2 miljard euro meer aan aardgasbaten. De inkomsten uit de vennootschaps-belasting namen afgelopen jaar wederom af. De verlaging van de overdrachts-belasting halverwege 2011 was ook in 2012 nog zichtbaar. De ontvangsten hieruit daalden met 0,8 miljard euro. Het laatste kwartaal van 2012 namen de inkomsten sterk toe door de btw-verhoging en de invoering van een bankbelasting. Samen leverde dit de staat ongeveer 1,5 miljard euro extra op.

De overheidsschuld steeg tot 428 miljard euro eind 2012. Dit is 33 miljard euro meer dan aan het eind van 2011. De schuld steeg meer dan het tekort doordat de staat kapitaal verstrekte aan landen in nood via het Europese hulpfonds EFSF en door storting van kapitaal in het nieuwe noodfonds ESM, samen goed voor ruim 9 miljard euro. De ING betaalde in 2012 een deel van de kapitaalsteun van de staat uit 2008 terug. Met de ontvangen 1 miljard euro kon de staat de schuld verlagen.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.