Zoekresultaten

28 resultaten voor keyword:langdurige werkloosheid
28 resultaten voor keyword:langdurige werkloosheid

Pagina 1 van 2

Meer langdurig werklozen

Het aantal werklozen dat al een jaar of langer werkloos is, is fors opgelopen: van 91 duizend in 2009 tot 139 duizend in 2011. Vooral 25-tot 45-jarigen en laagopgeleiden zijn veel vaker langdurig...

Artikelen

Langdurige werkloosheid daalt, ook onder 55-plussers

Voor het eerst in zes jaar is het aantal langdurig werklozen gedaald

Artikelen
Artikelen

Labour Market Policy database; Definitieve cijfers 2007 en voorlopige cijfers 2008

Lidstaten van de Europese Unie (EU) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) publiceren jaarlijks informatie over arbeidsmarktmaatregelen. Zij doen dit onder andere door...

Artikelen

Werkloosheidsduur, aantal werklozen per kwartaal vanaf 2010, aantal en percentage

Langdurig werkloos, werkloosheidsduur, duur werkloosheid, langdurig zonder werk.

Cijfers

Werkloosheidsduur, aantal werklozen per kwartaal vanaf 2010, aantal en percentage

Langdurig werkloos, werkloosheidsduur, duur werkloosheid, langdurig zonder werk.

Cijfers

Een nieuwe start, of niet? Cijferonderzoek Sluitende Aanpak 2004

Het Sluitende Aanpakbeleid in Nederland beoogt langdurige werkloosheid zoveel mogelijk te voorkomen en te verminderen. Volwassenen die op eigen kracht geen werk kunnen vinden, moeten binnen twaalf...

Artikelen
Artikelen

Langdurige werkloosheid in Nederland

Sociaal-economische trends, 4e kwartaal 2006

Artikelen

Werkloosheidsduren op basis van de Enquête beroepsbevolking, 2002-2007

In dit onderzoeksverslag gaat het vooral om de vraag of statistieken van werkloosheidsduren ontwikkeld kunnen worden op basis van duurmodellen. Hiervoor is de kansverdeling van werkloosheidsduren...

Artikelen

Werklozen

Dashboard arbeidsmarkt; analyse van de arbeidsmarkt; werkloze beroepsbevolking

Overig

Langdurige werkloosheid neemt af

De afgelopen jaren is de werkloosheid fors gedaald. Aanvankelijk daalde vooral het aantal kortdurig werklozen. In 2007 daalde juist het aantal langdurig werklozen sterker.

Artikelen

Langdurige werkloosheid, 2002-2009

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2011. Bij een naar verhouding slechte arbeidsmarkt met een stijgend aantal werklozen daalde in 2009 toch de langdurige werkloosheid. Dit is echter een naijleffect van...

Artikelen
Artikelen
Cijfers

Meerderheid langdurig werklozen 2 jaar of meer op zoek

Het aantal langdurig werklozen daalt, maar de groep die al twee jaar of langer werk zoekt wordt minder snel kleiner

Artikelen

55-plussers minder snel aan de slag dan jongere groepen

55-75-jarigen vormen een steeds groter deel van het aantal werklozen. Ze vinden minder snel werk dan jongere groepen.

Artikelen

Kortdurende werkloosheid daalt verder

In het tweede kwartaal zaten 322 duizend werklozen korter dan een jaar zonder werk. Dat zijn er 81 duizend minder dan hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het aantal langdurig werklozen is 21 duizend...

Artikelen

Langdurige werkloosheid in 2008 gedaald

In 2008 waren 119 duizend mensen langdurig werkloos. Dat zijn er 27 duizend minder dan in 2007.

Artikelen
Artikelen
Artikelen

Meer mensen langdurig werkloos of ontmoedigd

Steeds meer mensen waren de afgelopen jaren langer dan een jaar werkloos. Ook de groep mensen die wel beschikbaar was voor werk, maar de arbeidsmarkt ontmoedigd de rug toekeerde is groter geworden....

Artikelen

ESB-artikel: crisis en ontmoedigde terugtrekking

Het aantal mensen die ontmoedigd de arbeidsmarkt verlaten is gedurende de crisis gegroeid

Artikelen

Meer mensen op de arbeidsmarkt

De beroepsbevolking is in het derde kwartaal van 2016 verder toegenomen.

Artikelen