Een nieuwe start, of niet? Cijferonderzoek Sluitende Aanpak 2004

Het Sluitende Aanpakbeleid in Nederland beoogt langdurige werkloosheid zoveel mogelijk te voorkomen en te verminderen. Volwassenen die op eigen kracht geen werk kunnen vinden, moeten binnen twaalf maanden actieve begeleiding naar werk krijgen. Voor jongeren geldt een termijn van zes maanden. Dit rapport geeft een beschrijving van de definitieve resultaten van het Cijferonderzoek Sluitende Aanpak 2004 en een toelichting op de gebruikte methoden.

Downloads