Meer mensen op de arbeidsmarkt

Jongetje krijgt eten van moeder die achter laptop zit.
© ANP
De beroepsbevolking is in het derde kwartaal van 2016 verder toegenomen: er kwamen meer mensen de arbeidsmarkt op dan dat er mensen de arbeidsmarkt verlieten. Er kwamen bijna 130 duizend werkenden bij en de werkloosheid daalde met ruim 80 duizend. De langdurige werkloosheid is eveneens afgenomen, ook onder 45-plussers. Wel zijn nog steeds ruim zes op de tien werkloze 45-plussers twaalf maanden of langer op zoek naar werk. Dat meldt CBS.

[video: https://www.cbs.nlnl-nl/video/b33cfd34080c4a658c145358038520cd]

Nieuwkomers sneller aan het werk

De nieuwkomers op de arbeidsmarkt waren sneller aan het werk dan vorig jaar. In het derde kwartaal kwamen 392 duizend mensen op de arbeidsmarkt, die zich drie maanden eerder nog niet aanboden. Van hen had 54 procent in het derde kwartaal betaald werk (de rest was werkloos). In dezelfde periode vorig jaar had 49 procent van de toetreders een betaalde baan.

Beroepsbevolking, drie maanden eerder niet op arbeidsmarkt, 3e kwartaal
 20152016
Werkzaam189212
Werkloos198180

Vooral toestroom van jongeren

Ruim de helft van de toetreders op de arbeidsmarkt is 15 tot 25 jaar. Deze jongeren werkten voorheen vaak niet vanwege hun opleiding of studie. Van de jonge nieuwkomers had 62 procent een betaalde baan. Dat is aanzienlijk meer dan van de 25- tot 45-jarige en de 45- tot 65-jarige toetreders, van wie respectievelijk 46 procent en 43 procent werk had. Van de 25-plussers die op de arbeidsmarkt kwamen, was wel een groter deel aan het werk dan van de toetreders een jaar geleden. Onder jongere nieuwkomers nam het aandeel met werk nauwelijks toe.

Sterkere daling werkloosheid

De werkloosheid daalt doordat het aantal werklozen dat werk vindt hoger is dan het aantal werkenden dat werkloos wordt. Dit jaar is de daling van de werkloosheid sterker dan vorig jaar. Dat komt enerzijds doordat steeds minder werkenden werkloos worden. Daarnaast speelt mee dat meer toetreders op de arbeidsmarkt een baan hebben. Vorig jaar waren meer nieuwkomers werkloos. Dit had een dempend effect op de daling van de werkloosheid.

stromen op de arbeidsmarkt

Langdurige werkloosheid verder gedaald

Het derde kwartaal van dit jaar telde 205 duizend langdurig werklozen. Dat zijn er 33 duizend minder dan een jaar geleden. Hiermee zijn iets meer dan vier op de tien werklozen twaalf maanden of langer op zoek naar werk. In het derde kwartaal waren 276 duizend personen korter dan twaalf maanden werkloos. Dat zijn er 51 duizend minder dan een jaar geleden.

Ook minder 45-plussers langdurig werkloos

Onder 45-plussers is de langdurige werkloosheid gedaald, maar nog steeds relatief hoog. In het derde kwartaal waren er 127 duizend langdurig werklozen van 45 tot 75 jaar. Daarmee zijn ruim zes op de tien werkloze 45-plussers (63 procent) twaalf maanden of langer op zoek naar werk. Het aantal langdurig werkloze 45-plussers nam in een jaar tijd met 17 duizend af.

Langdurige werkloosheid, 3e kwartaal
 201420152016
15 tot 25 jaar212620
25 tot 45 jaar916858
45 tot 75 jaar138144127