Werkloosheidsduren op basis van de Enquête beroepsbevolking, 2002-2007

In dit onderzoeksverslag gaat het vooral om de vraag of statistieken van werkloosheidsduren ontwikkeld kunnen worden op basis van duurmodellen. Hiervoor is de kansverdeling van werkloosheidsduren bepaald met behulp van een competing risks duurmodel.