Meerderheid langdurig werklozen 2 jaar of meer op zoek

© ANP
Het aantal langdurig werklozen, degenen die een jaar of langer zonder succes naar werk zoeken, daalt sinds het eerste kwartaal van 2015. Er zijn vooral minder langdurig werklozen die 12 tot 24 maanden op zoek zijn naar werk. Het aantal werklozen dat twee jaar of langer werkloos is, daalt echter minder sterk. Van deze groep werklozen waren in 2016 ruim vier op de tien 55 jaar of ouder. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Langdurig werklozen naar duur werkloosheid
 12 tot 24 maanden24 maanden of meer
'034749
'048558
'057888
'066886
'074874
'083758
'093249
'105148
'117060
'127285
'13103102
'14121129
'15111148
'1680137

Minder langdurig werklozen

In het eerste kwartaal van 2017 waren er 182 duizend langdurig werklozen. Dat zijn er 50 duizend minder dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Daarmee daalde het aandeel werklozen dat langer dan een jaar op zoek is naar werk van 38 naar 36 procent.

Bij de mannen is sinds de daling begin 2015 inzette het aantal langdurig werklozen vrijwel gehalveerd tot 84 duizend in het eerste kwartaal van 2017. Bij de vrouwen was deze afname minder sterk (-30 duizend) en lag het aantal langdurig werklozen iets onder de 100 duizend.

Langdurig werklozen naar geslacht, 1e kwartaal
 VrouwenMannen
201383101
2014101132
2015129160
2016123109
20179984

Daling bij 12 tot 24 maanden werkloos

Vooral het aantal langdurig werklozen die 12 tot 24 maanden zoeken naar werk is gedaald. Tussen 2014 en 2016 nam deze groep met 40 duizend af tot 80 duizend. In dezelfde periode groeide het aantal langdurig werklozen die twee jaar of langer op zoek zijn naar werk van 129 naar 137 duizend. Deze groep is beduidend groter dan tien jaar geleden, toen de langdurige werkloosheid na een piek ook begon af te nemen.

Hier speelt mee dat er nu meer 55-plussers zijn dan tien jaar geleden, die bovendien langer actief zijn op de arbeidsmarkt. Werklozen boven de 55 jaar vinden minder snel werk dan jongere werklozen. In 2006 viel 26 procent van de werklozen die twee jaar of langer op zoek waren naar werk in deze leeftijdscategorie. In 2016 was dat 42 procent.

Werkloosheidsduur naar leeftijd, 2016
 55 tot 75 jaar45 tot 55 jaar35 tot 45 jaar25 tot 35 jaar15 tot 25 jaar
0 tot 12 mnd1215152038
12 tot 24 mnd 2924161319
24 mnd of meer 422715116