ESB-artikel: crisis en ontmoedigde terugtrekking

Wanneer mensen zich ontmoedigd terugtrekken van de arbeidsmarkt daalt weliswaar de werkloosheid, maar dit betekent tegelijkertijd een lager groeipotentieel voor de economie. Het aantal ontmoedigden in Nederland is de afgelopen jaren fors gegroeid. De omvang van deze groep blijkt minder conjunctuurgevoelig te zijn dan van werklozen en blijft groeien nu de recessie ten einde lijkt.
Dit artikel is verschenen in ESB van 19 november 2015