Meer koopkracht voor gezinnen met jonge kinderen

© Mega D Youth Foundation

Erratum:

Recent is vastgesteld dat de brondata van de Inkomstenbelasting die voor deze publicatie zijn gebruikt niet compleet waren. Voor een deel van de huishoudens is daardoor het inkomen niet goed vastgesteld. Het CBS werkt aan een herziening van de uitkomsten.

Naar eerste inschatting zijn vanaf 2016 afwijkingen ontstaan die in 2020 zijn opgelopen tot een onderschatting van het inkomen van de hele populatie in de orde van 3 tot 13 procent, afhankelijk van de gekozen statistiek. In juni worden nieuwe uitkomsten gepubliceerd voor 2021 en 2022, daarna zullen ook de voorgaande jaren worden herzien op basis van de actuele gegevens.
De doorsnee koopkracht van de bevolking op Caribisch Nederland is in 2016 opnieuw gestegen. De bevolking van Saba ging er met 4,8 procent het meest op vooruit. De stijging op Bonaire en Sint Eustatius was respectievelijk 1,9 procent en 2,4 procent. Mede door de invoering van de kinderbijslag in 2016 verbeterde op alle drie eilanden de koopkracht het meest bij gezinnen met jonge kinderen. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.
Vanaf de eerste meting in 2012 is de koopkracht op de eilanden elk jaar toegenomen. Bij een koopkrachttoename groeit het inkomen meer dan het gemiddeld prijsniveau en kunnen meer goederen en diensten worden gekocht. Op Saba steeg de koopkracht elk jaar het sterkst, behalve in 2015. De toename van 4,8 procent in 2016 was de grootste stijging. Het betreft de mediane koopkrachtontwikkeling: van de ene helft van de bevolking steeg de koopkracht met 4,8 procent of meer, van de andere helft groeide de koopkracht minder dan 4,8 procent. In 2016 daalde de koopkracht voor 34 procent van de Sabanen. Op Bonaire en Sint Eustatius piekte de koopkrachtstijging in 2015 met 4,6 procent.
Koopkrachtontwikkeling, 2012 - 2016*
 Bonaire (%-mutatie t.o.v. jaar eerder)Sint Eustatius (%-mutatie t.o.v. jaar eerder)Saba (%-mutatie t.o.v. jaar eerder)
20123,24,54,6
20131,62,33,3
201421,13,1
20154,64,63,1
2016*1,92,44,8
* voorlopige cijfers

Grootste stijging bij eenoudergezinnen met minderjarige kinderen

Mede door de invoering van de kinderbijslag in 2016 verbeterde de koopkracht vooral voor personen die deel uitmaken van een gezin met jonge kinderen. Bij eenoudergezinnen met uitsluitend minderjarige kinderen steeg de koopkracht het meest: op Sint Eustatius met 8,0 procent, op Bonaire met 6,9 procent en op Saba met 13,1 procent. Alleenstaanden en de partners van een paar zonder kinderen op Bonaire leverden in doorsnee respectievelijk 0,3 procent en 0,5 procent aan koopkracht in.

Koopkrachtontwikkeling naar huishoudenssamenstelling, 2016*
 Bonaire (%-mutatie t.o.v. jaar eerder)Sint Eustatius (%-mutatie t.o.v. jaar eerder)Saba (%-mutatie t.o.v. jaar eerder)
Eenpersoonshuishouden-0,31,72,9
Eenoudergezin5,26,76,8
Eenouder, uitsl. minderj. kind6,9813,1
Paar, zonder kind-0,51,52,7
Paar, met kind(eren)3,125,7
Paar, uitsl. minderj. kind3,62,76,5
Meerpersoonshuishouden, overig1,92,33,3
* voorlopige cijfers

Ook ouderen op Sint Eustatius en Saba meer koopkracht

Op zowel Sint Eustatius als Saba verbeterde de koopkracht in alle leeftijdsgroepen. Vooral leden van 60-plus huishoudens op Sint Eustatius en Saba zagen hun koopkracht toenemen, als gevolg van in 2016 genomen maatregelen. Zo werden de Algemene Ouderdomsverzekering (AOV)-uitkeringsbedragen alsook de tegemoetkoming AOV (extra) verhoogd. Daarbij kunnen personen die een onvolledige AOV ontvangen met ingang van 2016 aanvullende AOV vanuit de onderstand krijgen. Op Sint Eustatius ging de groep 60-plussers er met 6,9 procent op vooruit, en op Saba was de groei 5,1 procent. Op Bonaire bleven de AOV-bedragen ongewijzigd en stegen de prijzen, waardoor deze groep met een koopkrachtdaling van 0,5 procent werd geconfronteerd.

Koopkrachtontwikkeling naar leeftijdsklasse, 2016*
 Bonaire (%-mutatie t.o.v. jaar eerder)Sint Eustatius (%-mutatie t.o.v. jaar eerder)Saba (%-mutatie t.o.v. jaar eerder)
tot 40 jaar4,13,33,5
40 tot 60 jaar20,45
60 jaar en ouder-0,56,95,1
* voorlopige cijfers

Ook meer koopkracht voor werkenden

De koopkracht van werkenden is in 2016 op alle drie eilanden gestegen. De toename op Saba was met 3,7 procent het grootst. Bonaire en Sint Eustatius volgden met respectievelijk 2,3 en 1,6 procent. Op Sint Eustatius en Saba steeg ook de koopkracht van uitkeringsontvangers. Evenals de AOV-uitkeringen werden op deze eilanden in 2016 de Algemene weduwen- en wezenwet (AWW) en onderstand uitkeringen (extra) verhoogd met een opstuwend effect op de koopkracht. Op Sint Eustatius steeg de koopkracht van uitkeringsontvangers met 8,9 procent en op Saba met 7,4 procent. Op Bonaire werden de uitkeringen niet verhoogd. Mede daardoor daalde de koopkracht aldaar met 0,5 procent.

Hoogste koopkrachtstijging onder laagste inkomens

In 2016 zagen alle inkomensgroepen hun koopkracht verbeteren. Op Sint Eustatius groeide de koopkracht van de laagste inkomens met 8,0 procent en op Saba ging het om 6,6 procent. Voor Bonairianen was de toename met 2,2 procent een stuk lager. De huishoudens met het hoogste inkomen gingen er vooral op Saba in koopkracht op vooruit. De helft van deze groep ging er met 3,3 procent of meer op vooruit, terwijl 29 procent te maken kreeg met een daling in koopkracht.

Koopkrachtontwikkeling naar inkomensgroep, 2016*
 Bonaire (%-mutatie t.o.v. jaar eerder)Sint Eustatius (%-mutatie t.o.v. jaar eerder)Saba (%-mutatie t.o.v. jaar eerder)
1e kwartiel
(laag inkomen)
2,286,6
2e kwartiel2,12,13
3e kwartiel1,50,66,2
4e kwartiel
(hoog inkomen)
1,81,13,3
* voorlopige cijfers