Dashboard armoede thuiswonende kinderen, 2015-2019

Persoon met portemonnee met briefgeld
© Hollandse Hoogte / Richard Brocken
Dashboard met informatie over verschillende aan armoede gerelateerde kenmerken van kinderen en hun huishoudens.

Dit dashboard is erop gericht gemeenten te ondersteunen in het (beter) in beeld krijgen en bereiken van kinderen in armoede. In dit dashboard wordt informatie over verschillende aan armoede gerelateerde kenmerken van kinderen en hun huishoudens gepresenteerd. Hierbij valt te denken aan inkomen, voornaamste inkomensbron, welvaart, opleidingsniveau, wanbetaling zorgpremie en re-integratie. Dit dashboard biedt de mogelijkheid om de gegevens (wanneer er voldoende informatie is) op wijk- en buurtniveau in beeld te brengen. De cijfers hebben betrekking op de periode 2015 tot en met 2019. Per verslagjaar wordt steeds de stand op 1 januari van het betreffende jaar weergegeven. De data is ook als Excelbestand te downloaden.

Bekostigd door: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.