Zoekresultaten

106 resultaten voor keyword:huishoudinkomen
106 resultaten voor keyword:huishoudinkomen

Pagina 1 van 5

Eenzaamheid naar achtergrondkenmerken, 2015

Eenzaamheid naar achtergrondkenmerken, 2015 en gestandaardiseerd besteedbaar inkomen van het huishouden, 2014

Cijfers

Verhuizingen in de Metropoolregio Amsterdam, 2015

Verhuizingen in de Metropoolregio Amsterdam, uitgesplitst naar persoonskenmerken, inkomensgegevens en woonplaats.

Cijfers

Van alle stellen hebben mannenkoppels hoogste inkomen

Van alle geregistreerd samenwonende stellen (inclusief gehuwden) hebben mannenkoppels het hoogste gezamenlijke primaire inkomen, dit is 15 duizend euro hoger dan dat van heterostellen. De inkomens...

Artikelen

Inkomen

In 2014 voor het eerst sinds 2007 inkomensgroei, van 1 tot 2 procent onder alle herkomstgroeperingen

Artikelen

Beschikbaar inkomen van huishoudens stijgt

Ontwikkeling van het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens in het derde kwartaal van 2017

Artikelen

Beschikbaar inkomen van huishoudens stijgt

Het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens is in het tweede kwartaal met 2,1 procent gestegen.

Artikelen

Verhuizingen en immigratie in regio Amsterdam, 2015

Tabellen met het aantal verhuizingen in de Metropoolregio Amsterdam

Cijfers

Inkomsten uit werk en toch een laag inkomen, 2013

Maatwerktabellenset over personen die als belangrijkste inkomstenbron werk hebben.

Cijfers

Besteedbaar inkomen per postcodegebied, 2004-2014

Besteedbaar inkomen van huishoudens per postcodegebied, 2004-2014

Cijfers

Schooladvies vaker bijgesteld bij lagere inkomens

Bijna 8 procent van de leerlingen in groep 8 (13 duizend) kreeg in 2016/’17, na de eindtoets, een hoger schooladvies dan het eerste advies van de leerkracht. Kinderen van ouders met een hoog...

Artikelen

Inkomen huishoudens stijgt met 2,1 procent

Het totaal reëel beschikbaar inkomen van alle huishoudens samen steeg in het eerste kwartaal van 2017 met 2,1 procent.

Artikelen

Met hoger inkomen meer naar tandarts en mondhygiënist

Hoe hoger het huishoudensinkomen, hoe meer mensen naar de tandarts of mondhygiënist gaan.

Artikelen

Kinderopvang en inkomen, 2012-2014

Maatwerktabel over aantal personen dat in een jaar is geboren of vier jaar is worden

Cijfers

Consumptie blijft achter bij economische groei

De consumptie door huishoudens is tussen 2008 en 2018 achtergebleven bij de economische groei. Huishoudens losten meer af op hun hypotheken, en de consumptieprijzen stegen sterker dan de prijzen van...

Artikelen

Inkomen van huishoudens in Rotterdam, 2015

Inkomen van huishoudens in Rotterdam naar leeftijd hoofdkostwinner en type huishouden, 2015

Cijfers

Gemiddelde persoonlijke en besteedbare huishoudinkomen naar postcodegebied, 2008

Maatwerktabel over het gemiddelde persoonlijke en besteedbare huishoudinkomen per postcodegebied (PC4). Tevens wordt het aantal inwoners en huishoudens per PC4 weergegeven. Opdrachtgever:...

Cijfers

Inkomensgegevens per 4-positie postcodegebied, 2009

Deze publicatie bevat per 4-positie postcodegebied, gemeente, wijk en buurt het besteedbare huishoudinkomen uitgesplitst naar 20%-groepen. Per 20%-groep is het aantal personen en huishoudens...

Cijfers

Huishoudens naar besteedbaar huishoudinkomen en type woning in Ede en Scherpenzeel, 2007

Het Centrum voor Beleidsstatistiek heeft in opdracht van woningcorporatie Woonstede maatwerktabellen samengesteld over huishoudens naar besteedbaar huishoudinkomen en type woning in Ede en...

Cijfers

Bruto huishoudensinkomen naar gebied, 2014

Het gemiddelde bruto huishoudensinkomen op regionaal niveau

Cijfers

Verhuizingen vanuit Utrecht naar inkomen, 2015-2017

Verhuisstromen vanuit de gemeente Utrecht naar inkomen.

Cijfers

Schoolresultaten naar soc. econ. kenmerken, 15/’16

Schoolresultaten in het schooljaar 2015/’16 naar sociaal economische kenmerken van leerlingen in leerjaar 8.

Cijfers
Artikelen

Vermogen huishoudens met eigen woning

Mediaan en gemiddelde vermogen van huishoudens met een egien woning naar leeftijdsklassen.

Cijfers

Inkomen naar leeftijd, branche en opleiding, 2007-2015

Persoonlijk inkomen van personen van 15 t/m 74 jaar naar leeftijd, branche en opleiding, 2007-2015

Cijfers

Bruto inkomen van huishoudens naar PC4-gebied, 2015

Bruto inkomen van huishoudens in 6 klassen naar PC4-gebied, 2015

Cijfers